30 maj 2022
Lokalt samarbejde
Lyttesessions
På denne side:

Photo by Christian Brems

I løbet af de seneste uger har vi haft besøg af Dansk blindesamfund, botilbud og grupper fra O – Overgadens lokalområde til lyttesessions og samtaler om de ”fantom-ord”, som Tillegreens udstilling og igangværende lydforskning er optaget af. Initiativet er et blandt flere fra O - Overgaden, hvorigennem kunsthallen rækker ud til lokalområdet, for at skabe bredere dialog og inkludere langt flere målgrupper og stemmer.

Udstillingens lydværker er skabt af Tillegreen til specifikt at fremkalde fantom-ord i lytterens hoved, som ændrer sig afhængigt af, hvordan man bevæger sig i rummet. Ofte resonerer de ord, man hører, med ens kulturelle og sproglige baggrund, underbevidsthed og erfaringer, hvilket i udstillingen bliver et større billede på, hvordan vi hver især afkoder virkeligheden fra forskellige udgangspunkter. Ordene former sig efter vores individuelle baggrund og underbevisthed.