Folly

  • Introduktion
    Rhea Dall, leder, O – Overgaden
  • Havemuld til den kunstneriske praksis
    Samtale mellem Milena Høgsberg og Anna Sofie Mathiasen
  • Folly
    Peter Wächtler