Tidligere
23 mar. 2023, 16:00 – 17:00
Seminar
Cally Spooner: DEADTIME TALKS #4 Undetectability

På denne side:

Torsdag d. 23. marts kan du for fjerde gang deltage i én af Cally Spooners Deadtime Talks på O - Overgaden. Deadtime Talks er en række af kunstnerinitierede og deltagerbaserede samtaler om begrebet performance. Samtalerækken afholdes af performancekunstner Cally Spooner, der er tilknyttet O – Overgaden som ph.d.-stipendiat, og typograf Will Holder i selskab med skiftende gæster.

Over et helt år inviterer Cally Spooner skiftende gæster indenfor på O – Overgaden til denne serie af samtaler, der undersøger, hvorledes ’performance’ eller det at ’performe’ (og helst at performe godt) er blevet styrende for stort set alle vores sociale relationer i dag. Og ikke mindst: hvordan kan vi kæmpe imod dette? Til talksene kombineres live performance, almindelig samtale og akademisk indhold; alt sammen med sigte på at fordre en lokale diskussion om vores samtidige tilstand, hvor ’performance’ er blevet altomfattende.

Til eventen torsdag d. 23. marts er det specifikke fokus at bygge bro mellem fortid, nutid og fremtid: mellem dét, der er usynligt, men som finder en form socialt eller kropsligt, og dét, der forbliver gemt bort, latent og hemmeligt. Som del af dette vil Will Holder fremføre og dermed ’publicere’ – på vokal – det færdige tekstudkast til Cally Spooners PRESENT TENSE. Dette essay blev først skitseret som del af en event på O – Overgaden i december 2022 og er siden blevet udviklet, så det reflekterer de umærkelige eller usynlige (undetectable) generationelle såvel som sociale traumer, der potentielt bliver mærkbare, når en individuel krop tager sig af sine omgivelser og omgivelserne omvendt tager sig af den individuelle krop, dog uden rigtigt at beskytte denne.

* Wills talk vil muligvis være exceptionelt usynlig, men han vil få selskab af — om end muligvis kun —Rhea Dall, Cally Spooner og Lola.

Arrangementet foregår på engelsk og er gratis ligesom adgang til O – Overgadens udstillinger altid er det.

Eventen er støttet af Statens Kunstfond.