Tidligere
24 nov. 2022, 16:00 – 18:00
Symposium
Cally Spooner: DEADTIME TALKS #2 Rehearsal

På denne side:

Torsdag d. 24. november kan du for anden gang deltage i én af Cally Spooners Deadtime Talks på O - Overgaden. Deadtime Talks er en række af kunstner-initierede og deltager-genererede samtaler om begrebet performance. Samtalerækken afholdes af performancekunstner Cally Spooner, der er tilknyttet O – Overgaden som ph.d.-stipendiat, og Will Holder i selskab med skiftende gæster. Torsdagens gæst er Andreas Führer.

Over et helt år inviterer Cally Spooner skiftende gæster indenfor til denne serie af samtaler, der undersøger, hvorledes det at ”performe” – og ikke mindst, hvordan vi ”performer” – er blevet styrende for vores sociale relationer. Spooner spørger hertil, hvordan vi kan yde modstand mod denne styring?

Til alle samtalerne i Deadtime Talks-serien fluktureres mellem live performance og forskelligartede samtaler, hvoraf nogle er af mere akademisk karakter. Alt sammen med sigte på at øge det lokale fokus på og forståelse af samtidens performancekunst og dens vilkår. 

Til den specifikke talk, torsdag aften, fremfører og dermed offentliggør eller ”publicerer” Will Holder – på vokal – indledningsvist et første udkast til Cally Spooners tekst: ”An Essay on Rehearsal”.  Essayet reflekterer over det at performe et ”selv” – gennem et studie af alt fra bevægeligt møblement, det at forblive årvågen, at være på vagt, iboende sorg, tonalitet, børns udvikling og det frie markeds frie fald.

Med fokus på at undersøge værker og individer som altid er sammenhængende, fyldt af livskraft og velforberedte vil der herpå følge en præsentation af Andreas Führer med titlen ON REHEARSAL.

Hele arrangementet foregår på engelsk.

Gratis entré/ åbent for alle