Tidligere
4 maj 2023, 15:00 – 16:00
Seminar
AFLYST: Cally Spooner: DEADTIME TALK #5 Duration

På denne side:

Dette event er udsat grundet sygdom.

Den femte i serien af Cally Spooners Deadtime Talks, som skulle have fundet sted på O – Overgaden torsdag d. 4. maj, er blevet udskudt grundet sygdom. Følg med via O – Overgadens nyhedsbrevet eller her på hjemmesiden for opdatering om et nyt tidspunkt for dette arrangement.

Deadtime Talks er en række af kunstnerinitierede og deltagerbaserede samtaler om begrebet performance. Samtalerækken afholdes af performancekunstner Cally Spooner, der er tilknyttet O – Overgaden som ph.d.-stipendiat, og typograf Will Holder i selskab med skiftende gæster.

Over et helt år har Cally Spooner inviteret skiftende gæster indenfor på O – Overgaden til en serie af samtaler, med titlen Deadtime Talks, der undersøger, hvorledes ’performance’ eller det at ’performe’ (og helst at performe godt) er blevet styrende for stort set alle vores sociale relationer i dag.

Til torsdagens program ligger fast. Først vil Will Holder – på vokal – publicere de første skitser til Cally Spooners essay DURATION. Et essay som berører, hvilke forskellige former fascismen tager, idet den bliver skabt gennem generationer. Derefter vil Cally Spooner opdatere Rhea Dall på den næste version af DURATION, der vil vokse til en work-in-progress udstilling af Spooners seneste materiale på O – Overgaden i august 2023.

Arrangementet foregår på engelsk og entré er gratis, ligesom adgang til O – Overgadens udstillinger altid er det.

Deadtime Talks er skabt med støtte fra Statens Kunstfond.