English

KOMMENDE UDSTILLINGER

SLOWER AND CHEAPER

16. jun 05. aug 2018

På denne soloudstilling sætter Hannah Anbert det moderne arbejdsliv under kritisk lup. For i hvilket omfang giver produktionskulturens mantra om hastighed, præstation og profit mening i en tid, hvor jordens ressourcer er knappe, og stress er blevet en folkesygdom? I en serie nye skulpturelle installationer udforsker hun samtidens accelerationsdoktrin og vender op og ned på vores sædvanlige skelnen mellem produktive og rekreative aktiviteter.

Læs mere

POPULUS

16. jun 05. aug 2018

Hvordan vi formes og agerer som individer i et samfund er et gennemgående motiv i Jan S. Hansens kunstneriske arbejde. På denne soloudstilling forfølger han dette spor i en række nye værker, der tilsammen udgør et syntetisk miljø fuld af surreelle opstillinger, gøremål og situationer.

Læs mere