Open Call 2022
Deadline man. 28 feb. 2022

(Bemærk venligst at vi for dette open call modtager ansøgninger både pr email og via denne nye ansøgningsformular.)

Hvert år præsenterer O – Overgaden omkring otte soloudstillinger baseret på kunsthallens traditionsrige Open Call. Nu kan danske og internationale kunstnere søge om at udstille til forårs- og sommerprogrammet 2023 med ansøgningsfrist 1. marts 2022.

Som et nyt tiltag inviteres ansøgere til at indsende materiale baseret på deres kunstneriske praksis som helhed og ikke, som tidligere, med et specifikt udstillingsprojekt. O – Overgaden opfordrer ansøgere til at beskrive deres praksis, arbejde og metode, som den har udviklet sig over de seneste år, og med tanker om, hvor den er på vej hen.

O – Overgaden ønsker i endnu højere grad at kunne støtte den kunstneriske arbejdsproces. I stedet for at bede kunstnere indsende ”færdige” udstillingsprojekter specifikt tilpasset institutionen, ønsker O – Overgaden derfor at arbejde med, hvordan institutionen kan forme sig efter den kunstneriske proces og de mange forandringer, uventede ideer og konceptuelle forskydninger, der kan opstå på vejen. Således lægges der op til at, udviklingen af udstillingsprojektet skabes i tæt samarbejde mellem kunstneren og O – Overgadens kuratoriske og tekniske team.

For at sikre ressourcer til den enkelte udstilling og udstillende er O – Overgadens Open Call p.t. centreret omkring soloudstillinger, hvad enten dette er fra en kunstner, en kunstnerduo eller kunstnergruppe.

Ansøgningsproces

 • ­Deadline for ansøgningen er 1. marts, 2022

 • Ansøgningen bedes indsendt som en samlet PDF-fil på max. 5 MB.

 • Ansøgningen sendes digitalt til: opencall@overgaden.org

Ansøgningen bedes omfatte:

 1. Ansøgningsforside – Forsiden skal omfatte navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato og evt. link til hjemmeside.

 2. Praksisbeskrivelse – som fortæller om det kunstneriske virke og tanker om fremtidig udvikling. Denne anbefales maksimalt at fylde ca. 600 ord (2 sider).

 3. Dokumentation / portfolio – dokumentation af relevante tidligere og igangværende værker og produktion. O – Overgaden anbefaler, at dokumentationen maksimalt består af 20 billeder. Ved performative-, video- eller lydbaserede værker kan der linkes til klip eller uddrag af disse. Ved længere tidsbaserede værker opfordres til at uploade korte udsnit af maksimalt 2-3 minutters varighed.

 4. CV – anbefales maksimalt at fylde 2 sider.

Ansøgnings- Og Svarfrister

Som følge af COVID-19 var O – Overgaden i 2021 nødsaget til at aflyse de årlige Open Calls grundet udskudt udstillingsprogram. Fra indeværende år – 2022 – genoptages de to årlige ansøgningsfrister – én i foråret (1. marts) og én i efteråret (1. oktober). Nuværende ansøgningsfrist er 1. marts 2022.

Der må forventes en svarfrist på ca. seks til syv uger efter deadline.

Process Og Program 

Med O – Overgadens Open Call fokuseres der på kunstneriske praksisser med eksperimentelle, nyskabende og egne stemmer samt produktioner, som er kritiske og relevante i sin samtid. O – Overgaden lægger vægt på at støtte og fremme nye og hidtil ubeskrevne positioner af et kunstnerskab, hvilket ofte sammenfalder med, at kunstneren befinder sig tidligt i deres professionelle udvikling. Dette er dog ikke et krav.

O – Overgadens leder og kurator er ansvarlige for behandlingen af ansøgningerne.

O – Overgaden præsenterer et mangfoldigt program, som spænder bredt over forskellige spørgsmål, stemmer og medier. Det er kunsthallens klare hensigt at bidrage aktivt til ligebehandling og antidiskrimination – både med hensyn til køn, etnicitet, seksualitet, religion, krop, social baggrund og regional eller international tilknytning.

Samarbejde

En enkeltudstilling vil typisk fylde en større del af enten O – Overgadens over- eller underetage. Placeringen tildeles af O – Overgaden.

Kunstnere, som tilbydes at udstille på O – Overgaden, indgår i en fortløbende samtale med institutionens kurator- og teknikerteam med det formål at støtte udviklingen og produktionen af udstillingen. O – Overgadens udstillinger vægter større og nye produktioner, ligesom der er et stærkt fokus på formidling af udstillingen både lokalt, nationalt og internationalt.

O – Overgaden samarbejder med kunstner om tilrettelæggelse af budget og finansieringsplan for udstillingen og støtter dertil kunstneren i egen fundraising.

O – Overgaden tilbyder desuden inviterede kunstnere følgende:

 • Et udstillingshonorar på 15.000 DKK.

 • Tilskud til opbygning af udstilling på 10.000 DKK.

 • Tilskud på 5.000 DKK til udstillingsrelaterede events (performances, koncerter, artist talks) i løbet af udstillingen eller alternativt til udstillingsproduktion.

 • Fem dages finansieret teknikerhjælp til opsætning/nedtagning af udstilling efter aftale.

 • Fotodokumentation af udstillingen.

 • Publikation designet af fanfare med ny, kommissionerede tekster.

 • Koordineret presse- og kommunikationsindsats.