INTRO Open Call 2022
Deadline søn. 31 okt. 2021

På denne side:

Med programmet INTRO tilbyder Overgaden – i samarbejde med Aage og Johanne Louis-Hansen Fond – for tredje år i træk et særligt og ressourcestærkt 1-årsprogram med fokus på at støtte nyuddannede unge danske billedkunstnere eller billedkunstnere med tilknytning til den danske kunstscene mod en bæredygtig kunstfaglig udvikling og international udveksling.

INTRO er et langsigtet udviklingsforløb, som Overgaden skræddersyr til det enkelte kunstnerskab som indeholder økonomisk støtte til både værk- og udstillingsproduktion,  researchrejse, samt kunstfaglig, administrativ og teknisk rådgivning fra førende danske og internationale stemmer indenfor kunstfeltet. Det etårige forløb kulminerer i en stor soloudstilling på Overgaden. Med INTRO er Overgaden i gang med at udvikle en ”best practice” for at styrke yngre kunstnerskaber.

Tidligere INTRO-kunstnere har gennem udviklingsforløbet udviklet fantastiske værker og udstillinger og opnået bred offentlig eksponering og anerkendelse. Blandt andet kan det nævnes om sidste års INTRO-kunstnere, at Kim Richard Adler Mejdahl efterfølgende har deltaget i DR-serien ’Kunstnerkolonien’ (2021) og at Iselin Forslund Toubros udstilling Et ridt mod det tomme på Overgaden blev præmieret af Statens Kunstfond.

For perioden 2022-2023 iværksætter Overgaden nu samarbejder med to nye, udvalgte unge positioner. Begge forløb vil strække sig fra januar 2022 til januar 2023 med forventet udstillingsåbning i november 2022.

ANSØGNINGSKRITERIER

Du / I skal have:

  • En videregående billedkunstnerisk uddannelse fra et dansk kunstakademi eller tilsvarende i udlandet indenfor de seneste fem år.

  • En primær tilknytning til den danske kunstscene eller en dansk baggrund.

  • Interesse i at modtage skræddersyet sparring ift. alle aspekter af dit kunstneriske virke med fokus på samarbejde, udvikling og kritisk dialog.


SEND OS

  1. Kort praksisbeskrivelse – max. én side

  2. Motivation for at ansøge om deltagelse i forløbet – max. én side

  3. CV og værkdokumentation

Ansøgningen bedes sendt som én samlet PDF-fil til intro@overgaden.org 

Deadline er 1. november 2021 kl. 23.59

Ansøgere kan forvente at få svar primo december. Der vil ikke blive givet individuelt begrundede afslag.

Ansøgninger, som ikke falder indenfor kriterierne, eller som modtages senere end d. 1. november 2021, vil ikke komme i betragtning.

Henvendelser vedr. Overgaden INTRO kan rettes til: