Tidligere
Annette Holdensen: Vild, varm og varsom
1 apr. – 21 maj 2022

På denne side:

Kunstner og billedvæver Annette Holdensens store pilefletinstallation optrådte på Overgadens allerførste udstilling i 1987. Nu vender Holdensen tilbage til kunsthallen med en præsentation af Holdensens oeuvre, der med sin eksperimenterende tilgang til skulptur, flet og vævning har været banebrydende for håndarbejdet plads i den danske samtidskunst.

I en tid, hvor tekstil vinder fornyet popularitet på kunstscenen, retter O – Overgaden blikket mod en af de pionerer, som har banet vejen for håndarbejdets plads i samtidskunsten. Den87-årige kunstner Annette Holdensen indviede Overgaden som udstillingssted i 1987 med værket Pilemonolitter. Med selvsamme værk samt en sværm af både og billedvævninger i opbrud indtager hun søjlesalene på ny i en retrospektiv udstilling, der synliggør, hvordan Holdensen har rykket vævningen ind i en skulpturel sfære.

Båret frem af et feministisk grundsyn, billedvævernes kollektiver og en erotisk nysgerrighed beskriver Annette Holdensen sin egen praksis som ”vild, varm og varsom”. I stedet for at fastholde vævningen indenfor et afgrænset område, begyndte hun i 1960erne at bløde tekstilets regelmæssighed op og opløse dets flade format. Efter at have eksperimenteret med erotiske sprækker og trevlede ender i sine billedvævninger kulminerede frigørelsen af tekstilets todimensionalitet i de mystiske sorte skulpturer Heksefrakker fra 1983 med stride børster, lommer og fletninger. På samme vis udvidede hun vævningen skulpturelt med pileflet i værket Pilemonolitter, hvor antropomorfe skikkelser står i en cirkel og kigger ind mod beskueren som på en mindeplads.

Gennem mere end et halvt århundrede har Holdensen omsat adskillige materialer – såsom uld lånt fra en lokal fåreklipper, overskudsrester fra tøjfabrikker, pil, vennernes brysthår og skæg, hestehaler, hundehår og åleskind – til rumlige former, der på en gang virker dystre, men samtidig agerer som pupper man kan gemme sig fra omverden i. Idet tekstil altid har fungeret som et skjold og beskyttende lag for kroppen, fremmer Holdensens værker en refleksion over de ting, vi vanligt beskytter os med, men ofte har taget for givet.

I anledning af udstillingen har O – Overgaden indgået et bredt lokalt samarbejde med Amagerbro Helhedsplan, Fabrikken for Kunst og Design og Amager Fælled Skole om, at unge fra lokalt udsatte boligområder laver pilefletshuler inspireret af Holdensens værker til Øselsgades bemandede legeplads – en trængende legeplads i O - Overgadens lokalområde.  Samarbejdet består foruden O – Overgaden af pilefletsunderviser Jette Mellgreen, Amagerbro Helhedsplan, Amager Fælled Skole, Den bemandede legeplads på Øselsgade og Fabrikken for Kunst og Design.

Annette Holdensen (f. 1934, Sneum DK) har udstillet på bl.a. Berkeley Arts Center (US), International Minitextil (MX), 6th International Triennale of Tapestry (PL), Anna Norlander Museet (SE), Trondheim Kunstmuseum (NO), Kunsten (DK) og Brandts (DK). Hun er repræsenteret i adskillige museumssamlinger og er modtager af Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Til udstillingen udgiver Laboratoriet for Æstetik og Økologi en publikation med Annette Holdensens tekster.

Annette Holdesen: Pilemonolitter, O-Overgaden, 1987.

Udstillingen og outreachprogrammet er muliggjort med støtte fra Lemvigh-Müller Fonden, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Hoffmann og Husmans Fond, Det Obelske Familiefond og William Demant Fonden.

  • Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968