Tidligere
Svend Danielsen: Under linjen
24 aug. – 20 okt. 2018

Svend Danielsen er i ordets bedste betydning en periferiens kunstner. Med en udogmatisk og skæv indfaldsvinkel til kunsten og verden er intet for stort eller nok især for småt til at finde vej ind i hans værker – en enkelt streg på et stykke papir, et affældigt stykke pap, en kitschet knagerække, et naturscenarie, en himmelstræbende hvælving.

I sit arbejde forener Svend Danielsen maleriets lange, tunge traditioner med en Fluxus-lignende spontanitet og interesse for det hverdagslige. Inden for dette spænd har han i flere årtier udforsket og udfordret vante genrekonventioner og forventninger til, hvad kunst er, og vedvarende bragt værk såvel som kunstnerisk metode helt ud i grænseegnene.

På soloudstillingen Under linjen præsenterer Svend Danielsen et stort udtræk af nye værker, der lægger sig i feltet mellem billede og objekt og giver et bredt indblik i hans virke. Om end der med tiden ikke er det medie eller materiale, som han har beskæftiget sig med, udgør maleriet en klar rød tråd og indtager også en central rolle på denne udstilling. På lærrederne omsættes konkrete indtryk via ekspressive penselstrøg til stemningsfulde abstraktioner, der udgør et sikkert, men stadigt nysgerrigt og søgende studie i stoflighed, rytme, farve og linje. Mens nogle er helt minimale og sfæriske, er andre dunkle og fortættede. De forskellige udtryk til trods fornemmes et konsekvent arbejde med at åbne maleriets flade og skabe dybde og rum gennem præcise doseringer af farvetoner, af tyngde og lethed. Bag det underspillede og lidt skødesløse gemmer sig et vidtforgrenet net af referencer til alsidige maleriske stilarter og epoker, som Danielsen sætter sit distinkte præg på, som fx når han på en bund af okkerfarver, der er karakteristiske for rokokoen, i blåt maler konturer af lommerne i et par jeans.

Svend Danielsen (f. 1955) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i perioden 1974-78. Siden har han udstillet på separat- og gruppeudstillinger i Danmark såvel som i udlandet og er blandt andet repræsenteret på Statens Museum for Kunst og Hygum Kunstmuseum. Siden 2013 har han været med til at drive det kunstnerstyrede udstillingssted Svends Bibliotek i Classensgade i København og har desuden udgivet en lang række kunstnerbøger.