Tidligere
Ulrik Heltoft: This Little Piggy Lost its Life / This Little Piggy Lost its Mind / This Little Piggy Lost its Faith / This Little Piggy Went Unscathed
25 jan. – 16 mar. 2019

Karakteristisk for Ulrik Heltofts arbejde er en interesse for grundstenene i, hvordan billeder virker og bliver til – helt ned til de fundamentale spørgsmål om, hvordan vores perception, erfaringer, smag og sansning påvirker opfattelsen af, hvad vi ser.

Der hviler på én gang en mystik og klarhed over kunstnerens værker, hvor virkelighed og drøm, illusion og dokumentation smelter sammen. Med afsæt i litterære, kunsthistoriske og videnskabelige referencer afsøger han de kamerabaserede mediers tekniske såvel som æstetiske potentiale.

Ved siden af video og film har fotografiet spillet en central rolle i Ulrik Heltofts arbejde, og på denne soloudstilling vender han blikket mod sin fotografiske praksis og metode ved at spørge ind til, hvad et fotografi – og i videre forstand et billede – egentlig er? Titlen på udstillingen er en både legende og foruroligende omskrivning af et klassisk engelsk børnerim, som i denne sammenhæng henviser til de fire “arbejdsstationer”, som udstillingen er bygget op omkring. Disse aktiveres af en lydside og skaber et synkroniseret forløb gennem rummene, der gradvist bevæger sig fra den todimensionelle grafiske flade til illusionen om rum. Hver station er baseret på et regelsæt og præsenterer et visuelt udsagn, der befinder sig et sted mellem nedbrydning og tilblivelse, mellem det fikserede og forestillede.

Ulrik Heltoft (f. 1973) bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i perioden 1995-2001 og har desuden studeret ved Yale University School of Art i New Haven fra 1999 til 2001. Han har de seneste år udstillet på Gl. Holtegaard, Secession i Wien samt deltaget på Whitney Biennalen i New York. Heltoft er lektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.