Tidligere
Jette Hye Jin Mortensen: The Apology
21 jun. – 16 aug. 2013

Hvad er et kollektivt traume, og hvordan kan man konfrontere det? Jette Hye Jin Mortensen bearbejder traumet på utraditionel vis, når hun i installationen The Apology udforsker dynamikken mellem det individuelle og det kollektive, det følelsesmæssige og det videnskabelige. Med udgangspunkt i egne erfaringer som født i Sydkorea og opvokset i Danmark omdanner hun Overgaden til et healingsrum.

Fra det engelske parlaments talerstol undskyldte premierminister Gordon Brown i 2010 for Englands rolle i at have tvangsforflyttet over hundrede tusinde engelske fattige børn til kolonierne, de såkaldte Home Children. Mange af børnene endte med at leve under slavelignende forhold som bygningsarbejdere, andre blev misbrugt, vanrøgtet eller glemt. Undskyldningen til de overlevende Home Children-familier og deres slægtninge havde for Jette Hye Jin Mortensen en personlig helende effekt, samtidig med at den blev startskuddet til en nærmere undersøgelse af det kollektive traumes bestanddele. Hvordan anerkender samfundet et traume, hvordan bearbejder vi det, og hvordan kan tvangsforflyttelserne fra England sidestilles med vores nutidige adoptionssystem, som et endnu ikke anerkendt traume?

Jette Hye Jin Mortensen tager traumet ud af det politiske landskab og vender blikket helt ind i sine egne celler. Hvis vi alle er en del af den samme eksistensform, kan kollektive forandringer også starte langt inde i cellerne på en enkelt krop. I et komparativt studie opløser hun vores hierarkier og forestillinger om traumet. Buddhistiske tanker flyder sammen med kvantemekanik, varme følelser og astrofysik. Videnskaben går hånd i hånd med karmaen.