Tidligere
Hannah Anbert: Slower and Cheaper
15 jun. – 4 aug. 2018

Det latinske olympiske valgsprog Citius, Altius, Fortius (”Hurtigere, højere, stærkere”) kunne meget vel være mottoet for det nuværende vækstideal, der hylder effektivitet, præstation og omstillingsparathed.

Omend dette ideal har ført til økonomisk velstand for mange, så rummer det også en slagside i form af en udmattelseskultur med ressourcemangel på globalt plan og en arbejdskultur, hvor flere mennesker på et personligt niveau oplever følgevirkninger som stress, depression og dalende livskvalitet. På sin første store soloudstilling i dansk kontekst anlægger kunstneren Hannah Anbert et skulpturelt og legende, men ikke desto mindre kritisk blik på denne disharmoniske samfundstendens.

Som en rød tråd i Anberts praksis ligger en interesse for det moderne arbejdslivs betydning og produktionsvilkår. Tidligere har hun gennem performance, skulptur, tekstil og installation blandt andet beskæftiget sig med, hvordan arbejde på visse områder ligefrem har erstattet religion som samfundets bærende orden; dels som et menings- og identitetsskabende element i menneskets tilværelse og dels som en moralsk forpligtelse, alle må hellige sig for at indgå ligeværdigt i samfundet. På Slower and Cheaper fortsætter Anbert med at udforske denne udvikling og præsenterer en række alternative optikker på effektivitet, produktion og det at arbejde.

Hannah Anbert (f. 1984) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2016 og modtog samme år den eftertragtede Start Point Prize. Hun har udstillet i ind- og udland, heriblandt på Kunstforeningen GL Strand og Kunsthal Charlottenborg i København, Kunsthal Nord i Aalborg, Arti et Amicitiae i Amsterdam samt på Prague National Gallery. Fra 2. juni i år er hun desuden udstillingsaktuel på Riga Biennalen.