Tidligere
Ann Louise Andersen, Ruth Campau, Lea Guldditte Hestelund, Emma Hedditch, Jakob Jakobsen, Heine Klausen, Tricia Middleton, Michael Mørk, Lea Porsager, Tine Tvergaard, Kristoffer Ørum: REVISIT: EROTIK
10 nov. 2017 – 6 jan. 2018

Med formatet REVISIT har Overgaden siden 2013 stillet skarpt på husets udstillingshistorik for at undersøge nogle af de mange kunstneriske eksperimenter og nybrud, der har fundet sted her.

Dette års REVISIT er et favntag med udstillingen EROTIK fra 1989, hvor 48 kvindelige fotografer bidrog med deres syn på, hvad erotik var. Udstillingen var en reaktion på, at det gængse mediebillede og kunsten primært afspejlede det mandlige blik og begær. Hermed satte EROTIKkønsopfattelsen og betydningen af kvindelige kunstnere på dagsordenen og vakte stor opmærksomhed med sit feministiske, men også konfliktfyldte syn på en ellers mandsdomineret tilgang til det erotiske rum.

Siden 1989 har synet på det erotiske forandret sig. Selvom debat- ten fortsat er præget af betydelige identitetspolitiske kampe, så italesætter vores samtid i stigende grad en mere flydende opfattelse af erotik og køn. Men hvad er der sket med vores begreb om det erotiske siden dengang, og hvad er det præcist, erotikkens væsen rummer? Er det overhovedet muligt at formulere, hvad erotik er og kan være i 2017? Det er nogle af grundtankerne bag årets REVISIT, hvor 14 danske og udenlandske kunstnere – både mænd og kvinder – er blevet inviteret til at bearbejde temaet i værker, som spænder over det politiske, poetiske, underfundige og humoristiske.

Deltagende kunstnere: Ann Louise Andersen, Ruth Campau, Emma Hedditch (US), Hesselholdt & Mejlvang, Lea Guldditte Hestelund, Jakob Jakobsen, Heine Klausen, Tricia Middleton (CA), Klaus Mulbjerg, Michael Mørk, Lea Porsager, Tomas Skovgaard, Tine Tvergaard, Kristoffer Ørum