Tidligere
Jan S. Hansen: Populus
15 jun. – 4 aug. 2018

I døsen, på tærsklen mellem den vågne tilstand og søvnen, bliver tiden elastisk. Tanker og indtryk flyder frit, forgrener sig i associative spring og forbindelser som lysglimt af mening, der undviger fornuftens vanlige slutninger i bevidsthedens tusmørkezone.

En tilsvarende let drømmende grundtone løber gennem Jan S. Hansens praksis, hvor forskellige medier, materialer og værkkomponenter stykkes sammen til flertydige allegorier over den menneskelige civilisation. I en form for intuitivt antropologisk studie anlægger kunstneren forskellige blikke på, hvordan vi formes, agerer og udvikler os som individer og samfund i et krydsfelt mellem natur, kultur og teknologi.

På soloudstillingen Populus forfølger Jan S. Hansen dette spor og præsenterer en række nye værker, der spænder over maleri, stentøjsfigurer, skulpturelle objekter og mindre installationer. Som små tableauer eller observationspunkter udgør værkerne absurde opstillinger, gøremål og situationer, i hvilke basale nødvendigheder som redskaber, beklædning og føde kobles til tilværelsens mere åndelige dimensioner, der på surreel vis opbløder virkeligheden og udstillingsrummets faste konturer. Et sted er en hvid skikkelse ved at synke ind i væggen, andetsteds vibrerer en metalkube i et haveskur, og på et stuebord synes en bunke bestik at være suspenderet i et kraftfelt, der sætter de fysiske naturlove ud af spil. Således sitrende bevæger værkerne sig mellem indre og ydre forhold og tilstande i en billedlig sammensvejsning af dualistiske modsætninger og deres traditionelle kløvninger af verden.

Jan S. Hansen (f. 1980) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2010. Han var en del af det kunstnerdrevne udstillingssted IMO frem til 2014 og har ere solo- og gruppeudstillinger bag sig i både ind- og udland, heriblandt på Huset for Kunst og Design, Holstebro; Galleri Jacob Bjørn, Aarhus; Kunsthal 44Møen, Askeby; IMO, København; On Stellar Rays, New York; Kunsthal Charlottenborg, København. Senest har han udstillet på Marie Kirkegaard Gallery i København.