Tidligere
Stefan A. Pedersen: Out of, In, On, and Off
9 nov. 2012 – 19 jan. 2013

Historiske templer og farvestrålende drager, overbefolkede byer og en stormagt i økonomisk himmelfart, det er nogle af de billeder, der ofte fremkaldes, når talen falder på Kina. I soloudstillingen Out of, In, On, and Off sætter Stefan A. Pedersen fokus på Kina som projektionsflade for Vestens forestillinger, fascination og kritik.

Udstillingen tager afsæt i Stefan A. Pedersens rejse gennem det østlige Kina tidligere i år, som var tilrettelagt på baggrund af dagbogsnotater og en ufuldendt film fra en rejse, kunstnerens nu afdøde far foretog for 40 år siden.

På Overgadens første sal løber baner af halvtransparent forhæng gennem udstillingsrummet som en visuel barriere. På den ene side af forhænget projiceres en video fra kunstnerens rejse op på en frithængende skærm. Videoen viser tågefyldte landskaber, affolkede boligblokke, et filmhold på optagelse og storbyer filmet gennem vinduet fra et kørende tog. De kontemplative, nærmest meditative filmsekvenser skiller sig ud fra den gængse billedrepræsentation af Kina og balancerer istedet på grænsen mellem information og ikke-information. På den anden side af forhænget høres et lydspor, hvor en stemme beretter om det at rejse, om forestillinger, film, afsavn, længsel og død.

Som titlens forholdsord antyder, kredser udstillingen om de historiske, mediale og personlige forskydninger, der spiller ind på vores forståelse af omverdenen såvel som os selv. De fragmenterende greb i installationen knytter an til de forestillingsmekanismer, der aktiveres, når subjekt og objekt er ude af sync, og undersøger hvordan man tilnærmer sig en fortælling, man ikke har direkte adgang til.