Tidligere
Rasmus Rosengaard, Marie Søndergaard Lolk: ˄Ɣ ƪǷ
6 jun. – 9 aug. 2014

Titlen på denne udstilling af Marie Søndergaard Lolk og Rasmus Rosengaard forekommer umiddelbart som en uforståelig kode. Alligevel synes tegnene bekendte: Er det kileskrift, græske bogstaver eller tegn fra computerens keyboard? Dette tvetydige rum mellem uaflæselighed og betydning er kendetegnende for kunstnernes praksis og den præsentation af nye værker, som vises på Overgaden i hele underetagen.

Baggrunden for Lolk og Rosengaards samarbejde er deres fælles interesse for, hvordan bestemte processer og materialer kan bruges til at udfordre maleriets grænser og overgange til andre medier og til det fysiske rum. De to har siden deres studietid med interesse fulgt hinandens arbejde, hvilket førte til ideen om at udvikle en udstilling sammen, hvor værkerne indgår i såvel dialog som konfrontation med hinanden og rummet.

Begge kunstnere har siden deres afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi etableret hver deres særegne praksis. Rasmus Rosengaard arbejder konsekvent med den sorte farve – gerne i form af fortættede lag af oliemaling eller metallisk udseende grafitstøv og i monumentale formater, der får værkerne til at minde om steler eller monolitter. Ofte kobles disse med tableauer og ophobninger af stærkt ladede symbolske objekter som dyrekranier og valmuer. Med disse klare referencer til forgængelighed, søvn og glemsel associerer tableauerne blandt andet til barokkens ‘vanitas’-malerier, der manede til besindighed over for livets forgængelighed, men også til naturmystik og en melankolsk stemningsmættethed.