Tidligere
Lea Porsager: SPIN Φ
5 jun. – 8 aug. 2015

Igennem de seneste år har Lea Porsager i sine omfangsrige værker kredset om spirituelle og okkulte tankeformer og systemer. Med et gran af ironi og en interesse for at “spinde videre” på esoteriske tænkere forsøger Porsagers univers at give tanken en materiel form i et krydsfelt mellem historisk research, spirituelle doktriner og spekulativ fabulering.

I sin store soloudstilling på Overgaden med titlen SPIN Φ tager Lea Porsager udgangspunkt i konstruktionen af et såkaldt ‘sigil’ eller segl. Seglet som magisk symbol har tusindårige aner som en fysisk manifestation af en profet eller mystikers evner og vilje – som Solomons legendariske segl, med hvilket han kunne mane dæmoner til, eller Biblens ord om, at dommedag kommer, når lammet bryder det syvende segl på himlen. Den samme interesse for seglets manende kraft danner afsæt for udstillingen, hvor en gigantisk stålkonstruktion gennemskærer Overgadens udstillingsrum og fungerer som et segl, der fremkalder fænomenet #PUSSY gennem den mystiske portal the H@t.