Tidligere
Johan Rosenmunthe: Hidden in Plain Sight
26 jan. – 17 mar. 2018

Når vi drikker af en kop eller sparker til en sten, er det nok de færreste, der tænker over, hvor disse ting kommer fra, hvorfor de ser ud, som de gør, og hvad de mon har oplevet undervejs. Men måske har alle de genstande, der omgiver os, meget mere at berette om verden og os selv end umiddelbart antaget?

Spørgsmål som dette udgør et væsentligt omdrejningspunkt i Johan Rosenmunthes kunstneriske praksis, og i skulptur, performance og installation afsøger han forholdet og ikke mindst dynamikkerne mellem menneskelige og ikke-menneskelige former for væren. På udstillingen HiddeninPlainSight har kunstneren forfulgt dette spor og omdannet Overgadens stueetage til et arkæologisk site for et spekulativt studie i ting, tid og erindring.

Som et ledemotiv i udstillingen udfolder Rosenmunthe en hypotese om, at objekter optager informationer om deres omgivelser i form af fx lydbølger, hormoner og temperaturudsving. I denne optik bliver det store kridtlandskab i det første rum en datamættet kilde, der rummer fortællinger om flere millioner år gamle livsformer, geologiske omvæltninger, industrialisering og om transporten fra kalkbruddet til Christianshavn. Og hvad nu hvis vi kunne udvinde denne viden? Inspireret af metoder fra videnskaben og industriens domæne gennemspilles dette tankeeksperiment på forskellig vis i udstillingens værker som til eksempel installationen WaitingforOsmosis. Med et skær af science fiction og alkymi består værket af bagbelyste glasmontrer, hvori genstande som tandbørster, violinbuer og en robotarm er blevet nedsænket i farvede væsker. Fra en af montrerne kan man endda tappe og drikke væsken for ad kemien og kroppens vej at gå i forbindelse med genstandene.

Johan Rosenmunthe (f. 1982) er uddannet fra Fatamorgana og RUC. Han har udstillet både nationalt og internationalt, senest på Tranen, Kunsthal NORD og Kunsthal Charlottenborg samt på DELI Gallery i New York, MELK i Oslo og Museum De Domijnen i Holland. Han har desuden udgivet ere kunstnerbøger, heriblandt Tectonic (2014).