Tidligere
Jakob Emdal: Gestus
10 feb. – 31 mar. 2012

Hvordan påvirkes beskuerens adfærd i udstillingsrummet? Og med hvilke greb vejledes eller kontrolleres man af institutionen? Det er nogle af de spørgsmål, Jakob Emdal stiller i sin første soloudstilling i Danmark, hvor han udforsker ideologierne bag moderne udstillingsdesign.

Med en omfattende væginstallation, der gennemskærer det store bagrum på Overgadens første sal, udfører Jakob Emdal et rumligt indgreb, der skaber en forskydning af det eksisterende udstillingsrum. Væggen markerer en tydelig iscenesættelse: Vægkonstruktionens indre afsløres for beskueren, billeder hænger ned fra loftet foran væggen, mens titelskiltene løsrives fra deres vanlige informative funktion og fremstår i stedet som unikke, delikate objekter i sig selv.

På en udstilling er alt fra farven på væggene til skrifttypen på titelskiltet nøje komponeret og indvirker ubevidst på beskuerens oplevelse. Emdal sætter fokus på de detaljer, der normalt ligger som udstillingens ubemærkede præmis, og ved at overeksponere elementer som væggen og rammen ophæver han den almindelige distinktion mellem værk og display.

Sideløbende med det gennemkontrollerede udstillingsdesign løber et mere personligt spor i Jakob Emdals udstilling. Fotografier, der dokumenterer hans dagligdags aktiviteter som eksempelvis opdækningen af morgenbordet, indgår som en uformel kontrast i væginstallationen. På samme måde indfører indramningen af fotografierne en ny materialitet, der udpeger iscenesættelsen som en grundliggende præmis.

Med inspiration fra blandt andre den franske udstillingsarkitekt Jean-Francois Bodin bryder Jakob Emdal således med den hvide kubes illusion om neutralitet og synliggør udstillingen som en konstrueret situation. Gennem dette fokus undersøger han brudfladen mellem institutionens autoritære stemme og beskuerens subjektive oplevelse af kunstrummet.