Tidligere
Rolf Nowotny: Full Frontal Nudity
25 nov. 2011 – 28 jan. 2012

Findes verden uden for sproget? Gør kunstværket? Det er filosofisk-eksistentielle spørgsmål som disse, Rolf Nowotny kredser om i sin soloudstilling Full Frontal Nudity.

Her præsenterer han en ny omfattende installation, der forsøger at nærme sig det konkrete objekt ved kun at lade det nøgne materiale stå tilbage.

I det store rum på Overgadens øverste etage gennemskærer lavtstående, aflange glasplader lokalet i forskudte horisontale planer, som indrammer og spejler en serie uglaserede fade, skåle, krukker og vaser i rødler, placeret direkte på gulvet. Som på en gåtur imellem træer og buske i en park optegner glaspladerne ruter ind i udstillingen og præsenterer beskueren for forskellige perspektiver på keramikgenstandene. I det labyrintiske gangsystem kan man gå helt tæt på og fokusere på detaljerne, eller man kan trække sig tilbage til de askebægre, der er monteret på væggen som udkigsposter, hvorfra man kan danne sig et overblik over landskabet i dets helhed.

I en både fysisk og metaforisk bevægelse ændrer de skulpturelle objekter sig fra en åben til en stadig mere lukket form og skaber en glidende overgang mellem de enkelte værker.

Om udstillingen siger Rolf Nowotny:
Med denne udstilling forsøger jeg at lave en samlet installation af objekter i stedet for individuelle værker. Jeg har i lang tid talt om mine værker som en ”familie af ting”, men denne gang ønsker jeg at nedbryde tingenes individualitet udi et samlet udsagn.

Gennem tematiseringen af kunstværkets flydende og transformatoriske krop undersøger og inddrager Rolf Nowotny os i en reflektion over vores forhold til objektverdenen. Med afskrælningen af værkernes fortællende betydningslag fremstår de som blanke flader for vores egne mentale projektioner og byder sig til som åbne associationsrum, hvor betydning ikke er fikseret, men er i konstant tilblivelse.