Tidligere
Ferdinand Ahm Krag: FORCEFIELD CLIMBER
27 mar. – 16 maj 2015

Med den teknologiske udvikling og kommunikationsformer som internettet er vi ikke længere bundet til vores placering i det fysiske eller tidsmæssige rum, og i tillæg hertil har menneskeskabte ændringer i økosystemet sat deres tydelige spor på jordens overflade.

I dag befinder vi os med andre ord i en ny form for landskab, hvor traditionelle grænsedragninger mellem lokalt/globalt, kultur/natur og indre/ydre er i opløsning. Disse forandrede eksistensvilkår danner baggrund for Ferdinand Ahm Krags solopræsentation på Overgaden, der indbefatter tegning, maleri, animation og lyd.