Tidligere
Christoffer Birkkjær, Duarte Filipe: Even
6 apr. – 26 maj 2018

Hvem har ikke drømt om at træde ind i tegninger af de tyske romantikere eller de spanske surrealister og undersøge billedets rum med hele kroppen?

Ved hjælp af nutidens avancerede digitale teknologier er rejser som disse nu mulige at eksperimentere med. På Overgaden kan man opleve et sådan eksperiment, når den danske digitalkunstner Christoffer Birkkjær og den portugisiske billedkunstner Duarte Filipe med deres fællesudstilling Evenpræsenterer resultatet af et samarbejde, hvor to forskellige visuelle udtryksformer – tegning og computervisualisering – bringes sammen i en udforskning af grænselandet mellem det digitale og det analoge.

Forud for udstillingen har en længere dialog mellem de to kunstnere fundet sted på tværs af landegrænser og medier. En fælles interesse har været at undersøge, hvordan der kan bygges bro mellem klassisk tegneteknik og digital kodning. I løbet af denne proces har de fundet ind til et indbyrdes arbejdssprog, som tager afsæt i og anlægger forskellige blikke på medietypernes særegenheder som for eksempel kontraster og dimensioner. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i et fælles regelsæt, som kontinuerligt krydsbefrugter hinanden i et ligeværdigt forhold, og hvorudfra både kodning, tegning og den færdige udstilling er affødt.

Christoffer Birkkjær (f. 1986) er uddannet fotograf og har en bachelor fra Skolen for Visuel Kommunikation i Haderslev. Han har tidligere arbejdet med interaktive installationer produceret til blandt andet Nobel Museum i Dubai, Experimentarium i Hellerup og Skovgård Museet i Viborg.

Duarte Filipe (f. 1984) er uddannet fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og har udstillet i Lissabon, Düsseldorf, Amsterdam og København.