Tidligere
Christian Vind: Dr. Topic
22 aug. – 25 okt. 2014

Med Dr. Topic, som er Christian Vinds første større soloudstilling i København, sættes der fokus på kunstneren som arkivar, billedarkæolog og fabulerende pseudovidenskabsmand, der som samler af både dagligdagens og kultur-, natur- og videnskabshistoriens aflejringer sammensætter oplæg til nye fortællinger og forestillinger.

I forordet til sin berømte bog Ficciones skriver forfatteren Jorge Luis Borges, at alt, der er tilfaldet ham i livet – alle læste bøger, alle fundne sten på stranden, alle støvkorn under reolen – først og fremmest er ressourcer, som er indgået i det mentale arkiv, hvorfra hans eget værk tager sit udspring.

En gennemgående arbejdsmetode for Christian Vind er brugen af collage i ordets egentlige betydning: sammenlimningen af fragmenter fra forskellige genstande til nye, mangetydige og ofte skizofrene helheder. I Vinds arbejde, som det er kommet til udtryk i bl.a. bøger, dialogudstillinger med kunsthistoriske skikkelser, malerier og papirarbejder, stilles der fundamentalt spørgsmål til måden, som vi vanemæssigt katalogiserer og systematiser verden på. Der trækkes tråde til såvel kunsthistoriens mange forsøg på at registrere synsindtryk såvel som til tidligere tiders raritetskabinetter og spektakulære privatsamlinger, hvori der opstod mystiske betydningslag og årsagssammenhænge, som nutidens rationelle videnskabsforståelse aldrig ville bifalde. Tilfældet og det personlige subjekts afsmitning på måden, hvorpå vi arkiverer, sorterer og ordner vores viden, udgør udgangspunktet for Christian Vinds omfattende sagsmappe af en udstilling på Overgaden.