Tidligere
Yvette Brackman: Agit Flight
14 nov. 2014 – 10 jan. 2015

Hvordan bevarer man en fornemmelse af identitet og tilhørsforhold under eller på flugt fra ekstreme samfundsforhold? Og hvilken rolle spiller krop og erindring i bearbejdningen af nedarvede traumer, som er forårsaget af voldsomme historiske begivenheder? Disse spørgsmål udgør omdrejningspunktet for Yvette Brackmans store soloudstilling AGIT FLIGHT, der lægger sig i forlængelse af hendes tidligere undersøgelser af, hvordan sociale og politiske strukturer influerer på personlige skæbner.

Med afsæt i kunstnerens egen familie og dennes oplevelser som jøder under sovjetregimet udfolder udstillingen sig som en koreografi for en kompleks fortælling om krig, antisemitisme, forfølgelse og eksil, men også om fleksibilitet, omskiftelighed, transformation og mobilitet.

Som grundlag for udstillingen har Brackman i samarbejde med forfatterne Gitte Broeng og Suzi Tucker skrevet et teaterstykke, som indgår i udstillingen i avisformat. Teksten er baseret på den futuristiske opera Sejr over solen (1913) af bl.a. Kazimir Malevich. Referencen er dog først og fremmest formel. I den omskrevne version er karaktererne blevet udskiftet med familiemedlemmer, fiktive vidner samt historiske skikkelser, der inkarnerer forskellige perspektiver og reaktioner på begivenhederne. Og mens det oprindelige værk i overensstemmelse med tidens revolutionære og utopiske ideer propaganderede for et bedre samfund gennem en afvis- ning af fortiden, antydes det her, at man snarere må tilbageerobre fortiden for at ændre fremtiden.