Tidligere
Asbjørn Skou: A Staggering Territory
23 jan. – 14 mar. 2015

Arkitektur og byplanlægning er mere end en fysisk ramme. I den urbane infrastruktur aftegnes også et billede af et samfunds idealer, menneskesyn og magtforhold, og denne udveksling mellem konkrete og ideologiske rum er et tilbagevendende undersøgelsesfelt i Asbjørn Skous værker.

I tradition med både den internationale kunstbevægelse Situationismen og science fiction-genrens dystopiske fremtidsscenarier kan hans arbejde betragtes som et ‘psykogeografisk’ studie, der reflekterer over det moderne byrum og dets indvirkning på individet.

På soloudstillingen A Staggering Territory har Asbjørn Skou omdannet Overgadens 1. sal til et installatorisk terræn af rumlige og visuelle forskydninger, der udgør rammen om en spekulativ arkitekturanalyse, som med udgangspunkt i nutiden peger frem mod en forestillet fremtid. Et centralt element i udstillingen er en række store, sort-hvide collager, der i udtryk minder om zine-kulturens fotokopierede æstetik. Nogle er baseret på kunstnerens egen dokumentation af oversete eller fortrængte steder som parkeringskældre, forladte kontorlandskaber og udviklingszoner, mens andre tager afsæt i arkitekturrenderinger af urealiserede byggeprojekter samt screen dumps af satellitkort. I værkerne er billederne af disse faktiske og virtuelle miljøer lagt oven i hinanden med forskellige grader af afdækning og tilsløring af information, hvorved Skou skaber illusionen af et røntgenblik, der afdækker vores omgivelsers skjulte lag og strukturer. Monteret på skulpturelle gulvelementer, vægge og søjler indgyder collagerne rummet karakter af en ruin og skaber tilsammen et fremmedgørende og surreelt landskab, som lancerer en dy- ster vision om den aktuelle byudvikling og dens konsekvenser.

Asbjørn Skou (f. 1984) er uddannet fra Hochschule für Künste i Bremen i perioden 2004-2009. Nyere soloprojekter indbefatter Terminal Infrastructure på Third Space i København, A Hole Through the Future på Munch Gallery i New York samt Impossible Society på Vejle Kunstmuseum. Han har desuden deltaget på en række gruppeudstillinger i ind- og udland, heriblandt på Westwerk, Hamborg; Gallery Steinsland Berliner, Stockholm; Athens Video Art Festival og KØS, Køge. I 2014 udgav han kunstnerpublikationen UNSITE på forlaget Konnotation.