English

OPEN CALL

Hvert år præsenterer Overgaden omkring otte soloudstillinger baseret på Open Call.

– Sidste ansøgningsfrist til Overgadens Open Call var 1. november 2020. Denne seneste invitation til at søge Open Call kan læses nedenfor. Næste ansøgningsfrist annonceres i foråret 2021.

– Udover vores Open Call inviterer Overgaden årligt unge, nyligt dimitterede kunstnere til at søge Overgaden INTRO. Dette er et særligt og ressourcestærkt 1-årsprogram med fokus på at støtte nyuddannede billedkunstnere bosat i Danmark mod en bæredygtig kunstfaglig udvikling og internationalt udveksling. Sidste deadline til dette program var 1. december 2020. Næste deadline for INTRO annonceres i efteråret 2021. Læs mere om INTRO her.

 

*

OPEN CALL – DEADLINE 1. NOVEMBER 2020

Vi inviterer nu kunstnere til at søge til efterårs- og vinterprogrammet 2021-22. Som et nyt tiltag inviteres ansøgere til at indsende materiale baseret på deres kunstneriske praksis som helhed og ikke som hidtil, med et specifik udstillingsprojekt. Vi opfordrer derfor ansøgere til at beskrive deres praksis, arbejde og metode som den har udviklet sig over de seneste år. Overgaden ønsker dermed at fjerne fokus fra det til institutionen tilpassede projekt og i stedet se på, hvordan institutionen kan forme sig efter den kunstneriske proces’ mange materielle forandringer, uventede ideer og konceptuelle modsætninger.

For at sikre ressourcer til den enkelte udstilling og udstillende er Overgadens Open Call p.t. centreret omkring enkeltpositioner, hvad enten dette er en kunstner, en kunstnerduo eller kunstnergruppe.

* NB: Overgaden er i gang med at ændre sit Open Call i forbindelse med lederskifte, og deadline er derfor ændret til 1. november. Skulle du/I have arbejdet på et projekt, baseret på tidligere retningslinjer, så mærk din ansøgning «Projekt». Disse ansøgninger vil betragtes på lige fod med alle andre.

 

ANSØGNINGSPROCES

 • ­Deadline for ansøgningen er 1.november.
 • Ansøgningen sendes digitalt til: opencall@overgaden.org
 • Ansøgningen bedes indsendt som en samlet PDF-fil på max. 5 MB.

Ansøgningen bedes omfatte:

 1. Ansøgningsforside – Forsiden skal omfatte navn, adresse, email, telefonnummer, fødselsdato.
 2. Praksisbeskrivelse – Send en praksisbeskrivelse, som fortæller om dit kunstneriske virke. Vi anbefaler, at beskrivelsen maksimalt fylder 600 ord (ca. 2 sider).
 3. Dokumentation / portfolio – Send dokumentation af relevante tidligere og igangværende værker og produktion. Vi anbefaler, at dokumentationen maksimalt består af 20 billeder. Ved performative-, video- eller lydværker foreslår vi at linke til klip eller uddrag af disse. Ved længere tidsbaserede værker opfordrer vi til at uploade korte udsnit af maksimalt 2-3 minutters varighed.
 4. CV – Vi anbefaler, at CV-et maksimalt fylder 2 sider.

 

ANSØGNINGS- OG SVARFRISTER

Overgaden har de seneste år haft to årlige ansøgningsfrister – én i efteråret og én i foråret. Nuværende ansøgningsfrist er 1. november 2020. På grund af den store interesse må der forventes en svarfrist på ca. fem til seks uger efter deadline.

 

PROCESS OG PROGRAM 

Overgadens leder er ansvarlig for behandlingen af ansøgningerne.

Med Overgadens Open Call fokuseres der på kunstneriske praksisser med eksperimentelle, nyskabende og egne stemmer samt på produktioner, som er kritiske og relevante i sin samtid. Overgaden lægger vægt på at støtte og fremme nye positioner af et kunstnerskab, hvilket ofte sammenfalder med, at Overgaden viser kunstnere tidligt i deres udvikling.

Overgaden præsenterer et mangfoldigt program, som spænder bredt over forskellige spørgsmål, stemmer og medier. Det er den klare hensigt at bidrage aktivt til ligebehandling og antidiskrimination, både med hensyn til køn, etnicitet, seksualitet, baggrund, krop og regional eller international tilknytning.

 

SAMARBEJDE

En enkeltudstilling vil typisk fylde en større del af enten Overgadens over- eller underetage.

Kunstnere som tilbydes at udstille på Overgaden indgår i en fortløbende samtale med institutionens kurator- og teknikerteam med det formål at støtte udviklingen og produktionen af udstillingen. Overgadens udstillinger vægter større og nye produktioner, ligesom der er et stærkt fokus på formidling af udstillingen både lokalt og internationalt.

Overgaden samarbejder med kunstner om tilrettelæggelse af budget og finansieringsplan for udstillingen og støtter dertil inviterede kunstnere i egen fundraising.

Overgaden tilbyder ydermere inviterede kunstnere følgende:

 • Et udstillingshonorar på 10.000 DKK.
 • Tilskud til opbygning af udstilling på 8.000 DKK.
 • Tilskud på 4.000 DKK til udstillingsrelaterede events (performances, koncerter,  artist talks) i løbet af udstillingen eller alternativt til udstillingsproduktion.
 • Fem dages teknikerhjælp til opsætning og nedtagning af udstilling efter aftale.
 • Fotodokumentation af udstillingen.
Læs mere