English

VARULV!

02. apr 29. maj 2016

Klimakrise, finanskrise, flygtningekrise, tillidskrise, velfærdskrise, regeringskrise … Som drengen, der i Æsops klassiske fabel igen og igen råber “Ulven kommer!”, så ingen til sidst tror ham, da det virkelig gælder, har en vedvarende kriseretorik de senere år sat sit markante præg på den offentlige debat.

Godt hjulpet på vej af en øget spin-kultur og et nyhedshungrende mediemaskineri kan debatten synes at være gået i selvsving med konkrete virkninger i samfundet – fra politikerlede til symbollovgivning. Men i hvilken grad er de trusler, vi står overfor, reelle eller forestillede? Hvilke konsekvenser har mediebilledets sprogbrug for vores opfattelse af demokratiske grundværdier som åbenhed, tolerance og dialog? Og kan vi ændre verden ved at ændre vores fortælling om den?

Spørgsmål som disse udgør afsættet for udstillingen Varulv!, der udfolder sig som en poetisk samfundsskildring i krydsfeltet mellem kunst, sprog og politik. Som ramme for udstillingen har forfatteren Kasper Nørgaard Thomsen skrevet en nyfortolkning af Sergej Prokofjevs musikalske eventyr Peter & Ulven (1936), der reflekterer over velfærdssamfundets krisetilstand. På baggrund heraf er en række kunstnere fra ind- og udland blevet inviteret til at svare på teksten i form af nye værker, der bl.a. byder på skulpturelle satirer over den skandinaviske kernefamilie, musikalske analyser af politikertaler, foruroligende krigscollager og video om nye ideologier baseret på surrealismen.

Udstillingen består af to dele, hvoraf den første udgør et rumligt og narrativt forløb i tre akter. Fortællingen bevæger sig på kritisk- humoristisk vis fra idyl og velstand over kakofoni og forførelse til afmagt og resignation. Fra forskellige perspektiver dykker værkerne ned i krisens væsen for at indkredse nogle af de fremtrædende politiske, sociale og psykologiske problemstillinger og mekanismer, der kendetegner samtiden. Konklusionerne er dog ikke entydige, og historien stopper ikke her; for hvis ord kan virke som bitte små doser af arsenik, som den tyske sprogforsker Victor Klemperer har formuleret det, må de også kunne virke som modgift.

Udstillingens sidste del lægger derfor op til refleksion over og dialog om de spørgsmål og temaer, som bringes i spil, for at afsøge grund for nye former for sprog, fortællinger og handlemuligheder. Som et centralt element heri indgår et eventprogram, der foruden performances, oplæsninger og koncerter består af oplæg af og diskussioner med centrale fagfolk og politiske debattører.

Deltagende kunstnere: Ann Louise Andersen (DK), Aurora Sander (NO), Francisco Montoya Cázarez (MX), Lise Harlev (DK), Marie Kølbæk Iversen (DK), Henrik Plenge Jakobsen (DK), Konvoj (DK), Peter Land (DK), Mikkel Ploug (DK), Cia Rinne (FI), Johannes Sivertsen (DK), Iris Smeds (SE), Jasper Sebastian Stürup (DK), Christian Vind (DK).

Udstillingen er kurateret af Anna Holm.

Udstillingen er støttet af:

varulv_sponsorer

 

Læs mere