English

VÅBENHVILE – 100 ÅRS FORESTILLINGER

06. jun 09. aug 2015

Efter årtiers højlydte debat og krav om reformer opnåede de danske kvinder den 5. juni 1915 valgret og blev indskrevet i grundloven som fuldgyldige samfundsborgere.

I anledning af 100-året for denne markante milepæl i ligestillingens historie har billedkunstneren, dramatikeren og forfatteren Tomas Lagermand Lundme kurateret en udstilling til Overgadens første sal, der på tværs af kunstneriske genrer udfolder sig som en fortælling om kønskampens udvikling, siden kvindernes officielle entré på den demokratiske scene. Men også om kønnet som sådan, for hvad vil det egentlig sige at være kvinde – eller mand for den sags skyld? Og er det ikke på tide at vaske kønstavlen ren og finde ud af, hvad vi kan skabe sammen som mennesker?

Med Shakespeares ord er “hele verden en scene, og alle mænd og kvinder blot aktører”. Ud fra samme optik har Tomas Lagermand Lundme med udstillingen iscenesat kønskampen som en teaterforestilling, der gennem dialog og rollespil giver nye stemmer til historisk materiale i en afsøgning af alternative samværsformer og handlingsmuligheder hinsides køn. Udstillingen er i konkret og symbolsk forstand spændt ud mellem polerne kvinde-mand, repræsenteret ved to scener, der i æstetik såvel som materialebrug er ladet med henholdsvis feminine og maskuline karaktertræk. På og imellem de to scener præsenterer de medvirkende kunstnere en række værker, der frit fabulerer over kvindebevægelsens rollemodeller og ikoner, fankultur, børneinstitutioner, skønhedsidealer og heksekunst for blot at nævne et par eksempler. Alt sammen emner, der konventionelt er forbundet med det kvindelige, men som med værkernes skæve, aktivistiske eller humoristiske perspektiver og fortolkninger punkterer gængse stereotyper og peger i retning af en mere flydende kønsopfattelse, der potentielt rummer ligeså mange køn, som vi er mennesker.

Kønsproblematikken slås dermed an som et på én gang fællesmenneskeligt og individuelt anliggende, der langt fra er et afsluttet kapitel. Men fremfor kamp manes til våbenhvile, fællesskab og refleksion. Som teatrets rum byder udstillingen sig til som en uforpligtende platform, hvor det er muligt at indtage og afprøve forskellige roller og scenarier – og ikke mindst bidrage til at skabe dem. Flere af værkerne har reelle funktioner som rekvisitter, og publikum inddrages som aktive medspillere, der opfordres til klæde sig ud, handle eller bevæge sig på bestemte måder og digte med ved at anvende og flytte rundt på genstandene. Rummene vil således løbende ændre karakter, værker vil skifte plads, nyt vil komme til, og undervejs vil man kunne opleve en række spontane indslag og happenings af de medvirkende kunstnere. Med dette greb rejser udstillingen også spørgsmål om, hvordan der skrives historie og af hvem; om hvad der er værd at huske, og hvad vi skal huske at glemme; samt om det paradoksale i ethvert forsøg på at tale på fællesskabets vegne.

Som en central del af udstillingen har Tomas Lagermand Lundme tilrettelagt et omfattende eventprogram, der hen over sommeren føjer nye lag og stemmer til udstillingens tematik i form af oplæsninger, performances, koncerter og en workshop.

Medvirkende: Kristina Ask, Peter Brandt, Kristina Nya Glaffey, Kajsa Gullberg, Martin Hall, Molly Haslund, Jomi Massage, Mathias Kryger, Jonas Liveröd, Stine Ljungdalh, Tomas Lagermand Lundme, Pulsk Ravn, Rumpistol, Julie Sass, Nina Strand, Gritt Uldall-Jessen, You Little Teapot, Kristoffer Ørum.

Læs mere