English

TRUST

29. aug 25. okt 2015

Københavns fem kunsthaller, Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen
GL STRAND, Kunsthal Charlottenborg, Nikolaj Kunsthal og Overgaden – Institut for Samtidskunst, præsenterer 41 kunstneriske positioner, der har form af én fælles udstilling.

Udgangspunktet for udstillingen er tillid – tillid til hinanden og tillid til, at kunsten kan få os til at se det velkendte med nye øjne. Gennem en mangfoldighed af æstetiske udtryk er hensigten at skabe fornyet opmærksomhed omkring kunsten som et vigtigt rum for refleksion og en særlig måde at sanse og begribe verden på. TRUST har derfor byen og dens scenografi af familiære institutioner som ramme – for eksempel butikken, pizzeriaet, kirken, slottet – ligesom hverdagen og dens objekter udgør en rød tråd i udstillingen. I forlængelse heraf har hver af de fem kunsthaller fået et navn, der fungerer som undertitel for den enkelte udstilling og henviser til institutionens særlige historie og identitet.

TRUST finder desuden sted i Nørgaard Paa Strøget, Roma’s Pizza & Burger House, The Lake Radio og Vester Vov Vov.

TRUST er kurateret af Sonia Dermience.


THE EXCHANGE
Udstillingen på Overgaden sætter fokus på udveksling og samarbejde. Efter at have huset en arbejderrestaurant og et trykkeri blev bygningen, som Overgaden holder til i, på initiativ af en modeskaber siden til udstillingssted og er i dag en væsentlig platform for den eksperimenterende kunstscene samt et forum for diskussion og debat.

I udstillingen bringes disse historiske såvel som aktuelle spor og funktioner i spil i form af kunsthåndværk, design, performance, talks og tryksager. De deltagende kunstnere arbejder hovedsageligt på tværs af medier, og i deres værker betones på forskellig vis en dialog mellem kunstneriske praksisser, mellem kulturer og mellem værk og beskuer.

Tilsammen optegner værkerne konturerne af en ritualistisk mytologi, der rejser spørgsmål om det moderne nomadeliv, industrielle og kunstneriske produktionsforhold, samt om hvordan det individuelle og kollektive, det materielle og spirituelle virker tilbage på hinanden i samtidens globale landskab.

Deltagende kunstnere:
 Félicia Atkinson, Cel Crabeels, Vava Dudu, Sophie Dupont, Good Times & Nocturnal News, Sofie Haesaerts, Officin, Douglas Park, Ebbe Stub Wittrup

Læs mere