English
Uffe Isolotto

THE POCKET PHILOSOPHER’S CATHARSIS IN THE WINTER GARDEN

07. sep 27. okt 2013

I vinterhavens dybe ro sidder lommefilosoffen og grubler. Hvad skal kunstneren dog frembringe, nu hvor alle mennesker er blevet billedproducenter i en digital verden? Hvilken følelsesmæssig udladning vil være det rette udtryk for netop dette individs tilstand?

I vinterhavens dybe ro sidder lommefilosoffen og grubler. Hvad skal kunstneren dog frembringe, nu hvor alle mennesker er blevet billedproducenter i en digital verden? Hvilken følelsesmæssig udladning vil være det rette udtryk for netop dette individs tilstand? Scenariet er udsprunget af det billede, som Uffe Isolotto har af sig selv som skabende kunstner. På Overgaden er billedet blevet til en installation med kæmpetulipaner, møbler af organiske kobberrør og afrevne lemmer fra det selvopslugte menneske.

Man kan bruge begrebet Prokrustesseng, når nogen tilpasser virkeligheden en allerede forudfattet idé. Ifølge græsk mytologi drev kæmpen Prokrustes et herberg i en grotte. Han havde to senge til sine gæster, en kort og en lang. Ved at enten strække gæsternes lemmer eller hugge dem af, tilpassede han dem til sengene.

Uffe Isolotto bruger myten som afsæt for at tilpasse sine egne ”Prokrustesmøbler”. De har struktur og form tilfælles med hverdagens møbler, men skulpturerne er løse skitser over tankekonstruktioner. Forsøgte man at sidde på dem, ville man falde igen- nem. Alligevel er mødet med skulpturerne afhængigt af vores krops forhold til omverdenen. Isolottos lommefilosofi har fundet sit leje mellem den tænkte og den fysiske verden.

Uffe Isolottos stedfortræder, lommefilosoffen i vinterhaven, har med større besvær fundet sig en positur, der kan passe. En avatar er en personlig digital kopi, som repræsenterer en idé om en be- stemt identitet. Kunstnerens avatar befolker udstillingsrummet i flere eksemplarer. Kopierne lukker sig om sig selv, men holder samtidig skarpt øje med publikums anerkendelse.

Kunstneren har iscenesat sin verden på samme måde, som vi iscenesætter os selv i en verden af sociale medier. Uffe Isolottos påpegning af sammenhængen mellem kunstnerrolle, kunstværk og kontekst er lige så selvbevidst og ærlig, som billeder på Instagram af hjemmelavet stenalderkost eller fødder i en strandkant er iscenesatte, men utilslørede formidlere af tilstande af lykke.

Som Uffe Isolotto har taget rollen som kunstner på sig, har han på samme vis hyret en stuntmand som sin dobbeltgænger. Dobbeltgængeren vil på udstillingens åbningsaften indtage en vigtig rolle i en våd performance.

Læs mere