English

SUMMERSOUNDS

18. jun 14. aug 2016

De senere år er lydkunsten for alvor blevet sat på landkortet som en selvstændig genre. Både herhjemme og internationalt er stadig flere billedkunstnere, musikere og komponister begyndt at arbejde med lyd i performative, installatoriske og visuelle sammenhænge, der går på tværs af de traditionelle grænser mellem kunstarterne.

Men hvordan kan kunstinstitutionen rumme disse nye tværæstetiske formater, der ofte udfordrer den klassiske udstillingsform? Det tuner Overgaden ind på hen over sommeren, hvor vi under fællestitlen SummerSounds præsenterer lyd, som er skabt til at blive oplevet som en udstilling. I løbet af perioden vil tre repræsentanter inden for området – lydkunstnerne Rune Søchting, Christian Skjødt og Tobias Lukassen – sammensætte hver deres program, der byder på en blanding af udstillinger, events og koncerter.

rum mål lyd tid
18.06 – 10.07 2016
Hvilken rolle spiller lyd for oplevelsen af rum og dannelsen af et sted – hvordan kan rum og objekter “tale”? Disse spørgsmål er det tematiske udgangspunkt for det første indslag i rækken, som er kurateret af Rune Søchting. Gennem sammenstillingen af tre kunstneriske positioner etablerer udstillingen forskellige mødepunkter, interferenser og oversættelser mellem arkitektur, objekter og lyd i en udforskning af, hvordan lyd er uadskillelig fra en fysisk tilstedeværelse, samt hvordan den kan åbne for flere betydningslag. Deltagende kunstnere: Cevdet Erek (TR), Ursula Nistrup (DK), Steve Roden (US).

sub-
15.07 – 31.07 2016
På udstillingen sub- præsenterer Christian Skjødt tre nye værker, der kredser om de erfaringer, der opstår, når det uhørbare bliver hørbart. I alle værkerne anvendes teknologi – fra laserstråler til højtalere – til at definere et rum, som peger tilbage på den lyttendes krop. Mens kroppen kun kan opfange et afgrænset frekvensområde, kan individet imidlertid selv vælge til og fra i forhold til at lytte inden for dette område – ligesom nogle har magten til at holde lyd tilbage for andre. Med afsæt i denne præmis sætter udstillingen fokus på glidningerne mellem det at lytte og høre og skærper øret for de skjulte lyde i vores omgivelser.

Vertex
05.08 – 14.08 2016
Lydens fysiske aspekter er et gennemgående spor i Tobias Lukassens arbejde, der lægger sig i feltet mellem videnskab, teknologi og filosofi. Til denne udstilling har han sammen med lydkunstneren Andreas Wetterberg skabt to installationer. Disse tager afsæt i det matematiske begreb ‘vertex’, som betegner koordinatpunktet, hvor to eller flere ligninger mødes, og hvor objekter, der bevæger sig som følge af disse ligninger, kolliderer. I værkerne er dette begreb omsat til repetitive lydflader, der dog afslører uendeligt mange nuancer alt efter lyttepositionen, hvorved det rumlige og tidslige forhold mellem lydkilder, den besøgendes bevægelse og arkitekturen betones.

Udstillingen er støttet af: Statens Kunstfond, Dansk Komponist Forenings Produktionspulje og KODA´s Kulturelle Midler og Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.

 

Podcast

Læs mere