English
Rune Bosse

RUNE BOSSE

21. sep 24. nov 2019

Hvad sker der med en kunstinstitution, når menneskene har forladt den, og naturen har
overtaget styringen? I krydsfeltet mellem kunst og natur udfordrer Rune Bosse på sin
første store soloudstilling grænserne for, hvad en kunstudstilling kan være, og hvor langt
en kunstinstitution tør gå.

Rune Bosse har siden sin afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2016 arbejdet konsekvent
med naturen som både en frisættende og poetisk kraft, men også som et destruktivt og
faretruende rum uden for menneskelig kontrol.

For første gang i Overgadens 33-årige historie står kunsthallen overfor at være lukket i en periode
på godt 6 måneder i forbindelse med større og tiltrængt renovering. Denne unikke situation har
Rune Bosse taget til sig og skabt en udstilling, der lægger Overgadens underetage i ruiner med
smadrede vinduer, væltede vægge, overgroede gulve og sale, der pga. elektriciteten er ødelagt,
henfalder i en stadig større grad af mørke i løbet af udstillingsperioden, eftersom solen er kortere
og kortere tid på himlen. Et apokalyptisk wasteland, hvor naturen får lov til at overtage Overgaden, så skellet mellem indenfor og udenfor og fortid og en (mulig) fremtid udviskes.

Til udstillingen vil Rune Bosse lade de plantearter, der umiddelbart omgiver Overgaden – vedbend,
græs, mælkebøtter, m.m.- gro og spire indendørs, så de gennemtrænger væggene og nedbryder væsentlige dele af Overgadens indre. Kunstneren har indgået et samarbejde med godsejeren August Hage på Oremandsgaard Gods, som har givet ham mere eller mindre frie tøjler til at bruge den tilhørende skov som både laboratorium og materialelager til produktion og undersøgelser af organiske forbindelser. Alle planterne og væksterne, som sidenhen flyttes ind på Overgaden, vil gro organisk og uforstyrret udstillingsperioden igennem – ude af kunsthallens kontrol.

Med dette kompromisløse indgreb på Overgaden giver Rune Bosse de besøgende en radikalt anderledes og enestående udstillings- og natur oplevelse, som er tankevækkende ift. en potentiel fremtid, hvor menneskene ikke længere hersker over naturen eller er blevet fortrængt af andre arter.

Rune Bosse (f. 1987) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2016 kombineret med
studier på Olafur Eliassons eksperimenterede kunstskole, Institut für Raumexperimente i Berlin.
Bosse har blandt andet udstillet på gruppeudstillingen Festival For Future Nows på Hamburger
Bahnhof i Berlin i 2014, på EXTRACT hos Kunstforeningen GL Strand i 2017, på Aros-Triennalen
The Garden ligeledes i 2017 og på udstillingen Jordforbindelse på Fuglsang Kunstmuseum i 2018.

Fernisering d. 20. september kl. 17-20

Læs mere