English
Søren Thilo Funder

YOU’RE GONNA DIE UP THERE

23. jan 13. mar 2016

Videomediet udgør et centralt element i Søren Thilo Funders kunstneriske praksis. Igennem en årrække har han udforsket det moderne samfunds magtrelationer i visuelt dragende værker, der trækker på spillefilmens formelle og narrative virkemidler.

Hos Thilo Funder er handlingsforløbet dog minimeret og kameraføringen næsten dvælende, hvorved de filmiske scenerier antager en fortættet, poetisk karakter. Værkerne er ofte baseret på omfattende research og beskæftiger sig med emner som storpolitik, økonomi, overvågning, kollektiv erindring og modstandsformer, igennem hvilke kunstneren afsøger forholdet mellem individ og fællesskab i samtidens politiske landskab.

Som omdrejningspunkt for soloudstillingen You’re Gonna Die Up There viser Søren Thilo Funder et nyt videoværk, hvor filmhistorie og koldkrigssymbolik væves sammen i en fortælling om en astronaut, som er bange for at rejse ud i rummet. Inspireret af den fiktive karakter Kaptajn Billy Cutshaw, som første gang blev introduceret i Exorcisten (1973) umiddelbart før en rummission og siden som indlagt på et sindssygehospital i den senere The Ninth Configuration (1980), kredser værket om, hvad der er hændt Cutshaw i tiden mellem de to klassiske genrefilm. I Thilo Funders udlægning møder kaptajnen sit alter ego fra fremtiden under en køretur gennem Washington DC. Med dette møde som rammesætning reflekterer værket over rumrejsens psykologiske, men også sociale og samfundsmæssige implikationer. For hvad er fremskridt og for hvem? – og hvorfor vil Billy Cutshaw ikke tage til månen?

Dette spor udfoldes i udstillingens øvrige værker, der forgrener sig i et scenisk forløb af billeder, lyd, tekst, animation og skulpturelle objekter. I en gråzone mellem fortid, nutid og fremtid forfølger Søren Thilo Funder ideer om alternative fællesskaber og leveformer som følge af en kolonisering af fremmede planeter. Eksempelvis præsenteres en model for en funktionel bosættelse i det ydre rum i form af et sterilt, gennemkontrolleret miljø, skåret over socialismens kollektive boligenheder, mens et andet værk skildrer et rituelt optrin blandt en “rumkritisk” ungdomsgruppe, der i et ledsagende manifest opfordrer til, at mennesket bliver på Jorden.

Fra forskellige, men overlappende perspektiver rejser udstillingen spørgsmål om den blinde fremskridtstro, som har været drivkraften i det 20. århundredes ideologiske tænkning og samfundsorganisering – og om hvilken rolle denne spiller for vores kollektive hukommelse og selvforståelse. I forlængelse af sit tidligere arbejde blander Søren Thilo Funder i udstillingens værker elementer af science fiction og socio-politisk kritik, utopi og dystopi som grundlag for en afsøgning af nye former for politiske repræsentationer, tilhørsforhold og handlemuligheder.

Læs mere