English
Jacob Dahl Jürgensen

SHIP WRECKING

18. jun 14. aug 2011

Hvordan påvirker de digitale teknologier vores opfattelse af betydningsproduktion og billeddannelse? På Jacob Dahl Jürgensens første soloudstilling i Danmark hvirvles værk såvel som beskuer ind i en ustabil verden af forvrængning, opløsning og tilblivelse.

Som et skibsvrag er udstillingens orden forlist og fastfrosset i et ‘halvfærdigt’ limbo. En serie billeder er splittet ad og står lænet op af væggen, som om de venter på at blive samlet eller transporteret væk, mens en skulptur henkastet er placeret på gulvet ved siden af en tom sokkel. Både værkerne og den ramme, de præsenteres i, synes fanget i en hverken-eller tilstand mellem at ‘have været’ og at ‘blive til’.

Med referencer til arkæologien og klassisk kultur peger Jürgensen på lagene i den digitale billedkultur. I film, collage og skulptur, der på forskellig vis er digitalt bearbejdede, tematiserer han, hvordan kulturens tegn og billeder ikke længere er forankret i en entydig, materiel virkelighed. Som fx i værkserien Artefacts (2011), hvor fragmenter af krukker og vaser ved hjælp af en 3D printer er omdannet til hydbridobjekter af noget allerede eksisterende og nyt.

I sine værker lader Jürgensen det analoge og digitale smelte sammen, overlappe eller belyse hinanden i en udforskning af, hvordan betydning konstant forskydes og muterer i samtidens medielandskab. I videoværket Un Voyage (2011) sættes denne udvikling ind i en historisk kontekst gennem en personlig anekdote om den danske urmagervirksomhed Jules Jürgensen, som blev grundlagt af kunstnerens forfader, og hvis velrenommerede produkter er endt som billige Rolex-kopier efter cirkulation i den globale økonomi.

På kritisk vis undersøger Jacob Dahl Jürgensen udstillingsformatet, kunstobjektet og billedkunstnerens rolle og åbner herigennem op for en diskussion af samtidskulturen og den måde, den teknologiske udvikling påvirker begreber som identitet, virkelighed og repræsentation.

Læs mere