English
Lone Haugaard Madsen

RUM #310

26. nov 29. jan 2012

Gamle aviser og udstillingsplakater, arbejdsbukser, transporttæpper, brugte rørepinde og restmaterialer fra andre kunstneres atelierer får nyt liv i Lone Haugaard Madsens skulpturelle improvisationer, der i en balanceakt mellem intuitiv leg og analytisk præcision spiller op mod de rum, som værkerne bliver til og præsenteres i.

Mens Lone Haugaard Madsen har haft flere soloudstillinger rundt om i Europa, er udstillingen på Overgaden den første større præsentation i en dansk sammenhæng. Spredt ud på hele stueetagen vil grupperinger af enorme malerier, fundne genstande og ready mades, enten medbragt fra Haugaards værksted i Wien eller efterladenskaber udvalgt fra Overgadens opbevaringsrum, tage form på stedet og indgå i en nøje orkestreret helhed, hvor elementer af humor, poesi og ironi blander sig med fænomenologiske overvejelser.

I et krydsfelt mellem maleri, skulptur og performance har Lone Haugaard Madsen udviklet et distinkt konceptuelt udtryk, der bærer tydelige spor af arbejdsprocessen. Ofte lader hun tilfældige og praktiske betingelser udgøre rammen for produktionen af værkerne som fx bredden på en dør eller mængden af maling i en tube. De senere år har hun bevidst arbejdet med at udviske skellet mellem værkstedet og udstillingsrummet.

Om sit arbejde fortæller hun:
Selve stedet for produktion af kunst optager mig. Mit værksted fungerer som samlecentral af alskens materiale, hentet i byrummet, hos kunstnerkollegaer og medbragt fra tidligere udstillingssteder. Der er opstået en cirkulation af kasser, som jeg sender forud til nye steder, hvor jeg skal udstille. Her arbejder jeg ofte på stedet og anvender udstillingsrummet som værksted.

Med udgangspunkt i det mobile værksted flytter Lone Haugaard Madsen fokus fra det færdige værk til processen bag. I hendes praksis hives det ophøjede kunstobjekt ned fra soklen og ansporer til en reflekteret stillingtagen til kunstproduktionens præmisser og omgivende kontekst.

Læs mere