English

REVISIT: THORBJØRN LAUSTEN

14. nov 10. jan 2016

Med REVISIT stiller Overgaden hvert år skarpt på sin egen udstillingshistorie for at undersøge nogle af de mange kunstneriske eksperimenter og nybrud, som har fundet sted her, og sætte dem i et nutidigt lys. I år fyldes begge etager ud – og inddrager tilmed rummet omkring udstillingsstedet – med et genbesøg af Thorbjørn Laustens udstilling Datablik fra 2003.

Er verden tilstede, hvis jeg ikke er i den? Et af de ældste filosofiske spørgsmål blev i det 20. århundrede til genstand for en omfattende kunstnerisk undersøgelse af sammenhængen mellem den menneskelige sansning og verden, der omgiver os – en udforskning, hvori Thorbjørn Lausten er en væsentlig dansk såvel som international pioner. Med udgangspunkt i en konsekvent optagethed af, hvordan vores oplevelse af verden betinges af de systemer og teknologier, som vi bruger til at registrere og (re)præsentere oplysninger om den, realiserede Lausten udstillingen Datablik på Overgaden i 2003.

I 2015 genbesøges udstillingen for at sætte fokus på Laustens 40 års kunstneriske udforskning af krydsfeltet mellem naturvidenskab, informationsteknologi og den menneskelige perception.

Enhver begivenhed forstås kun gennem en fortolkning. Kan en isbjørns bevægelse uden videre reduceres til et punkt i en graf? Kan vejrforholdene i Sønder Strømfjord omsættes til geometriske former? Hvordan ser menneskelig bevægelse ud vist som lysglimt? For Thorbjørn Lausten er transformation af data fra særligt naturfænomener, men også den direkte menneskelige interaktion med hans ofte enkle, men effektfulde værker, et centralt omdrejningspunkt. REVISIT: Thorbjørn Lausten fokuserer i særlig grad på de mange måder, hvorpå Lausten har arbejdet med visualisering af data med tydelig inspiration fra både konstruktivismens optagethed af matematikken som styrende princip og minimalismens interesse for det iscenesatte rum.

I en tid med nyvunden interesse fra den unge kunstscene for naturvidenskaben søger REVISIT: Thorbjørn Lausten at præsentere centrale træk i Laustens mangeårige praksis gennem skitsemateriale, nyere og ældre værker, heriblandt en nyophængning af værket Datablik fra 2003, internetprojekter og det helt nye værk POL, der med udgangspunkt i geomagnetiske målinger fra Syd- og Nordpolen omdanner disse datastrømme til abstrakte lyskonstruktioner på Overgadens facade under hele udstillingsperioden. Udstillingen suppleres af et læserum, hvor det vil være muligt at dykke ned i Laustens omfattende bagkatalog.

Læs mere