English

REVISIT: HANNE NIELSEN & BIRGIT JOHNSEN

10. nov 06. jan 2019

I 2013 lancerede Overgaden udstillingsserien REVISIT, der dykker ned i institutionens egen historik. Siden har vi én gang årligt genbesøgt toneangivende udstillinger for i et nutidigt lys at undersøge nogle af de mange kunstneriske eksperimenter og nybrud, der har fundet sted i huset gennem tiden.

I år afsluttes serien med en stor præsentation af Hanne Nielsen og Birgit Johnsen. Kunstnerduoen hører til blandt de fremmeste eksponenter for dansk videokunst, og denne udgave af REVISIT giver mulighed for at gå på opdagelse i deres mangeårige og kompromisløse arbejde med videomediet.

Baggrunden for udstillingen er videoinstallationen Territorielle udsagn, som kunstnerne i 2002 viste på Overgaden, og som vakte opsigt i samtiden med sin eksperimenterende brug af videomediet. I værket beretter seks kvinder fire gange med flere dages interval hver især om en episode fra deres liv, hvor deres personlige grænser er blevet overtrådt. I forløbet registreres små ændringer i kvindernes betoning, ordvalg og refleksioner – en ender endda med helt at revurdere sin historie og skifte holdning undervejs – ligesom lyssætning, kameravinkel og beskæring varierer fra optagelse til optagelse. Gennem forskydningerne på det fortællemæssige og formelle plan engagerer værket beskueren i en dialog om, hvordan og ud fra hvilke kriterier vi vurderer autenticiteten af det, vi ser, samt hvilken rolle selve mediet og vores forventninger til det spiller for vores bestemmelse af troværdighed.

Med sit kritisk-refleksive mellemværende med virkeligheden såvel som videomediet udgør Territorielle udsagn et kardinalpunkt i Hanne Nielsen og Birgit Johnsens arbejde. Så når Overgaden nu i 2018 afrunder REVISIT med et genbesøg af udstillingen fra dengang, sker det netop med et blik på, hvordan de skaber fortællinger. Inddelt i fire sektioner forfølger udstillingen centrale spor i deres virke under følgende overskrifter: “Teknologiske meditationer”, “Virkelighedsmontager”, “Det punkterede klimaks” og “Opløsningen af den fjerde væg”. I hver sektion præsenteres et udvalg af nye som ældre værker, der opridser en kontinuitet og udvikling inden for de respektive fokuspunkter og giver samtidig et vue over den tematiske spændvidde i deres arbejde, hvor spørgsmål om identitet og køn såvel som storpolitiske problemstillinger er tilba- gevendende emner.

Til udstillingen har Hanne Nielsen og Birgit Johnsen skabt et nyt installatorisk værk med titlen Modern Escape, der udfolder sig i et felt mellem mediernes nyhedsstrøm og privatsfæren. Orkestreret som et landskab af levende billeder, lyd, lys og bevægelige objekter skabes et foranderligt miljø, der må stykkes sammen, som man navigerer rundt i værkets komplekse lag af begivenheder og sammenvævninger af tid og rum.

Udstillingen er kurateret af Anna Holm.

Hanne Nielsen (f. 1959) og Birgit Johnsen (f. 1958) er uddannede fra Det Jyske Kunstakademi i henholdsvist 1991 og 1990. De har arbejdet sammen siden 1993 og har udstillet på en lang række kunstinstitutioner i både ind- og udland samt deltaget på filmfestivaler verden over. Seneste store separatudstillinger indbefatter Drifting på Sørlandets Kunstmuseum i Norge (2017), Protect / Release på Röda Sten Kunsthall i Sverige (2017) og Inklusion / Eksklusion på ARoS Aarhus Kunstmuseum (2014). I 2016 modtog de Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, og i 2017 blev de tildelt Eckersberg Medaljen.

Læs mere