English

REVISIT: EROTIK

11. nov 07. jan 2018

Med formatet REVISIT har Overgaden siden 2013 stillet skarpt på husets udstillingshistorik for at undersøge nogle af de mange kunstneriske eksperimenter og nybrud, der har fundet sted her.

Dette års REVISIT er et favntag med udstillingen EROTIK fra 1989, hvor 48 kvindelige fotografer bidrog med deres syn på, hvad erotik var. Udstillingen var en reaktion på, at det gængse mediebillede og kunsten primært afspejlede det mandlige blik og begær. Hermed satte EROTIK kønsopfattelsen og betydningen af kvindelige kunstnere på dagsordenen og vakte stor opmærksomhed med sit feministiske, men også konfliktfyldte syn på en ellers mandsdomineret tilgang til det erotiske rum.

Siden 1989 har synet på det erotiske forandret sig. Selvom debat- ten fortsat er præget af betydelige identitetspolitiske kampe, så italesætter vores samtid i stigende grad en mere flydende opfattelse af erotik og køn. Men hvad er der sket med vores begreb om det erotiske siden dengang, og hvad er det præcist, erotikkens væsen rummer? Er det overhovedet muligt at formulere, hvad erotik er og kan være i 2017? Det er nogle af grundtankerne bag årets REVISIT, hvor 14 danske og udenlandske kunstnere – både mænd og kvinder – er blevet inviteret til at bearbejde temaet i værker, som spænder over det politiske, poetiske, underfundige og humoristiske.

REVISIT: EROTIK præsenteres værker, der forsøger at give et samtidskunstnerisk bud på at begribe det erotiske. I tråd med samfundsudviklingen fokuserer den aktuelle udstilling på en bred opfattelse af erotik og er hverken mediespecifik eller funderet på en kønsopdeling. Udstillingen markerer gennem værkerne, som omfatter alt fra tryllekunstnerens forførende effekter, sanselige materialiteter og skulpturelle objekter til performances og oplevelsesbaserede video- og lydværker, at erotik er et fænomen, der udspiller sig på utallige måder.

Således udkrystalliserer værkerne og udstillingen sig netop som en bredt favnende undersøgelse af det erotiske rum, der forsøger at udvide den forståelsesramme, som ideen om det erotiske ofte bliver placeret i. En forståelse, der traditionelt anser erotik som det sanselige bindeled mellem kærlighed og seksuel udfoldelse. På REVISIT: EROTIK er hverken kunstnerne eller værkerne forbundet med denne traditionelle opdeling, men manifesterer mere eller mindre subtile bud på, hvordan erotik kan formuleres i år 2017.

Det er netop den mangfoldighed, som det erotiske består af, der er medvirkende til, at erotik endnu er en af de helt store gåder i det moderne menneskes liv. På én gang forbundet med forførelse, intimitet, magt og misbrug. Det er refleksioner som disse, der udgør afsættet for dette års REVISIT, som er kurateret af kunstner Gudrun Hasle og Merete Jankowski, leder af Overgaden.

I forbindelse med udstillingen arrangeres desuden et performance- og eventprogram, der sætter på fokus på erotikkens væsen, men som også trækker tråde mellem udstillingen før og nu.

Deltagende kunstnere: Ann Louise Andersen, Ruth Campau, Emma Hedditch (US), Hesselholdt & Mejlvang, Lea Guldditte Hestelund, Jakob Jakobsen, Heine Klausen, Tricia Middleton (CA), Klaus Mulbjerg, Michael Mørk, Lea Porsager, Tomas Skovgaard, Tine Tvergaard, Kristoffer Ørum

Læs mere