English
Michael Würtz Overbeck

PARABLE OF LOVE

03. sep 23. okt 2016

Menneskets søgen efter mening og sandhed danner rammen for Michael Würtz Overbecks første store soloudstilling, der spænder over tegning, video, objekter og installation.

Parable of Love tager afsæt i eksistentielle overvejelser, hvor livets forgængelighed og absurditet udgør et gennemgående tematisk spor. Med døden som ledemotiv rejser udstillingen spørgsmål om vores grundlæggende begreber og opfattelse af verden – for hvad betyder virkelig noget, når vi konfronteres med tilværelsens meningsløshed?

Til Overgadens første sal har Overbeck skabt en totalinstallation, der iscenesætter værkerne i et labyrintisk univers. Vi fratages overblikket og ledes af arkitekturen, som kun anviser én vej frem gennem udstillingen. Mørklægning og snævre korridorer skaber rumlige forskydninger, der påvirker orienteringssansen. Draperet stof fra gulv til loft former sig som en smal kløft af lodrette bølger, der lokker den besøgende ind i resten af udstillingen. I en montre tydeliggør røg lys, hvor den forventeligt burde sløre. I uendelige diagonale spejlinger fortoner beskuerens ansigtstræk sig til uigenkendelighed. Med Parable of Love udfolder Overbeck et forvrænget og todelt univers, hvor mening søges, men enhver form for sammenhæng alligevel nedbrydes.

Det manglende overblik fremhæves også i installationsværket Stray Thought Atlas. Et par hvide handsker og en lup indbyder til nærstudie af detaljerede blyantstegninger af forskellige objekter, abstrakte diagrammer og computerskærmbilleder. Tegningernes motiver varierer fra det banale, som afmonterede visere på et ur, der indikerer at tiden er forsøgt bremset, til præcise gengivelser af videnskabelige registreringer som The Kepler field of view, et område i Mælkevejen, hvor nye planeter og betingelser for liv udforskes. Til trods for en stringent katalogisering af tegningerne forbliver sammenhængen mellem de forskellige motiver uklar. Overbeck lader det være op til den besøgende selv at sammenstykke fragmenterne.

Når en dør til sidst lukker og går i et med væggen bag os, står vi tilbage ved udstillingens indledende værk, Gaze (The Mortality of the Other). Her, hvor udstillingen både ender og begynder, præsenteres en blyantstegning på et skrånende podie; en person med en påmalet dødsmaske står med ryggen til og spejler sig ud mod beskueren. Møder vi blikket, identificerer vi os med den andens forgængelighed via den påmalede dødsmaske. I Overbecks univers er spejlingen i den andens død et spørgsmål om empati, og det antydes, at netop kærligheden til den anden kan opveje tilværelsens meningsløshed.

Michael Würtz Overbeck (f. 1982) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2010. Han har tidligere udstillet på bl.a. Kunsthal Charlottenborg, Aarhus Kunstbygning, OK Corral, MOHS Exhibit, C4 Projects, NLHspace, Ringsted Galleriet, Museet på Koldinghus, Rom8 i Bergen og Contemporary Image Collective i Cairo.

Læs mere