English
Mathias & Mathias

KÆRE

27. jan 18. mar 2018

Kan kunsten dømmes objektivt ud fra juridiske parametre? Og hvad sker der med juraen i sammenstødet med kunsten?

Gennem video, tekst og skulptur er det nogle af de spørgsmål, som kunstnerduoen Mathias & Mathias rejser på udstillingen Kære, der indretter Overgadens førstesal til en retssal, hvor der stilles skarpt på betydningen af bevismateriale og vidneudsagn, når to uforenelige verdensopfattelser ramler sammen.

Som baggrund for udstillingen har Mathias & Mathias undersøgt eksempler på, hvordan kunsten krydser klinger med loven og bliver genstand for juridiske søgsmål. Et af tilfældene er historien om den amerikanske kunstner J. S. G. Boggs. Under en udstilling i London blev han arresteret og tiltalt for falskmøntneri som følge af sit forsøg på at få befolkningen til at sætte spørgsmålstegn ved penges værdi, hvilket han gjorde ved at male pengesedler og anvende dem som valuta. I retssalen indkaldte Boggs’ forsvar en række kunstprofessionelle, der midlertidigt omdannede retssalen til en lektion i kunsthistorie. Sagen faldt ud til Boggs’ fordel, og samtlige nævninge endte med at frikende ham.

Hvor Boggs’ forsvar omdannede retssalen til et udstillingsrum, så har Mathias & Mathias omformet Overgaden til en installation, som minder om en retssal. Her ledes den besøgende ind i udstillingen af vægge med farvede glasfacader, der giver forskellige blik på rummet. Centralt placeret finder man to videoværker, der tager afsæt i de menneskelige relationer, der udspiller sig under en retssag. Scenografien fra videoerne spalter sig videre ud i de faktiske rum på Overgaden. Rundt omkring i rummet står de i filmen anvendte rekvisitter i form af retssalsinventar, som er bearbejdet til selvstændige skulpturelle elementer beklædt med forskellige former for bevismateriale – både tekst og billeder, fiktive såvel som virkelige. I kombination med videoerne præsenterer de en ophobning af beviser og informationer, der gør helheden næsten overvældende at overskue.

Med inspiration hentet i teatertraditionen Commedia dell’arte, der er kendetegnet ved improvisationer over en fastlagt handling og brugen af arketypiske karakterer, føres beskueren fra videorummet videre ind i en teatralsk kulisse. Her fremtoner en scenografi, hvor en række træskulpturer repræsenterer arketyper, der figurerer i en retssag som fx vidnet og den anklagede. Som genkendelige karakterer synes skulpturerne at give mening, men alligevel fremstår deres sammenhæng og formål flertydig.

Fra henholdsvis den anklagede, juryen og øjenvidnets perspektiv sætter Mathias & Mathias vores begreber om objektivitet, ret og sandhed på prøve i en udforskning af, hvordan den æstetiske dømmekraft ikke blot er et anliggende for kunsten, men også udgør et vigtigt parameter i vores retssamfund.

Kunstnerduoen Mathias & Mathias består af Mathias Toubro (f. 1986) og Mathias Dyhr (f. 1991). De er begge uddannede fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2016 og har samarbejdet siden 2012. Mathias & Mathias har udstillet både i institutions- og gallerisammenhæng på blandt andet Tranen, Ringsted Galleriet, Udstillingsstedet Q, Last Resort Gallery, Sculpture by the Sea, Skulptur Odense, Heart Herning Kunstmuseum samt Museo National de Art i Mexico.

Læs mere