English
Stine Marie Jacobsen

MANN BEISST HUND

28. mar 17. maj 2015

Vi lever i en tid, hvor lovgivning aldrig har været et mere omdiskuteret eller komplekst emne at forstå. I kølvandet på terrorpakker, rockerlove og diskussioner om, i hvilken grad det er legitimt for et samfund at overvåge sine egne borgere, kan det forekomme uoverskueligt at få et overblik over, hvad der egentligt er lovligt – og hvad der bør være det – i et moderne, hyperteknologisk samfund.

Mann beißt Hund er Stine Marie Jacobsens første store danske soloudstilling. Her problematiserer kunstneren, der primært har udforskningen af film- og videomediet som omdrejningspunkt for sin praksis, hvor langt lovgivningen egentlig bør gå i reguleringen af vores adfærd og samfund. Lovgivningens evige risiko for at kamme over i vold mod et samfunds egne borgere har i Stine Marie Jacobsens univers en klar parallel til film som et dobbelttydigt og potentielt voldeligt medium. Mange af hendes filmiske projekter har kredset om den vold, som filmmediet i sin Hollywood’ske aftapning kan synes besat af – seriemordere, horrorfilm og splattereffekter – samt om filmmediet som voldeligt i mere overført forstand: Som vold mod den, der ser, men også mod den, der bliver set.

Udstillingen på Overgadens 1. sal udfolder sig som et tableau, der både ligger i direkte forlængelse af Stine Marie Jacobsens interesse for filmmediets dobbeltbundne karakter og peger frem mod en mere distinkt interesse for lovgivningen som potentielt voldelig. Central er den omfattende videoinstallation, der tager udgangspunkt i den belgiske kultklassiker Mand bider hund, i hvilken et kamerahold følger i hælene på en seriemorder for at dokumentere hans metoder. De ender dog selv med at deltage i de ugerninger, der udføres, for at få filmen i kassen. I sin version har Jacobsen gennem brug af bl.a. Google Earth og sociale medier fundet frem til filmens lokaliteter, som hun har opsøgt og dokumenteret. Filmens karakterer er dog fraværende, og udelukkende igennem lydene og kameraets bevægelser genskabes – og konstrueres – handlingen.

Den anden del af udstillingen udgøres af resultaterne af en workshop, som Stine Marie Jacobsen har gennemført med hold af skoleelever, der er blevet bedt om at udforme deres egen lovgivning i forhold til ytringsfrihed og retten til privatliv i en tid, hvor særligt internettet har gjort ejendomsretten tvetydig. En offentlig toiletvæg med dør deler Overgadens rum – toilettet, som det anonyme ikke-sted, hvor holdninger og meninger, der ellers ikke tåler dagens lys, kan tilkendegives – på hvilken de unge har indridset deres egne lovgivninger. På den anden side af toiletvæggen er Overgadens søjlerum blevet omdannet til en retssal, hvor retssager løbende under udstillingen gendømmes af skoleelever, hvorefter resultaterne vil blive udstillet. Igennem udstillingen tematiseres det, at vores forhold til lovgivningen ikke alene er passivt, men i den grad afhængigt – på godt og ondt – af vores egen aktive deltagelse og medskabelse.

Læs mere