English

KIM RICHARD ADLER MEJDAHL: LILJEGROTTEN

27. nov 24. jan 2021

Under Overgadens udviklingsprogram for unge kunstnere INTRO præsenterer Kim Richard Adler Mejdahls sin første store soloudstilling Liljegrotten. Udstillingen er en heavy metal-salme om de kristne undertoner i nutidens dommedagsdesperation.

Med lige dele sort humor, poesi og absurditet forvandler Kim Richard Adler Mejdahl Overgaden til en foruroligende og musisk drømmeverden, hvor lys spirer op fra ødelæggelserne. 

Vores samtid domineres af en allestedsværende diskurs om klimakrisen, og det er svært at undgå at blive grebet af den medfølgende dommedagsstemning. Liljegrotten leger med tanken om, at vi står på tærsklen til en ny og radikalt forandret naturforståelse, hvor den tabte kontrol medfører en ny selvforståelse som magtesløst menneske overfor noget utæmmeligt og faretruende. Gennem syv nyproducerede værker spørger Mejdahl, om dette gryende natursyn medfører, at mennesket vil anskue naturen som monstrøs – som et monster.

Men fremfor en belærende eller politisk løftet pegefinger fungerer udstillingen som et rituelt rum, der aktiverer handlekraften hos de besøgende. I flere af de installatoriske videoværker inviteres beskueren til at interagere med krop og stemme, og selv kreere musik og billeddannelser.

Så trods værkernes tilsyneladende groteske eller voldsomme motiver, der peger mod armod, destruktion og dystopi opdager man en dybereliggende intension om at omvende samtidens dommedagsstemning til fælleshandlinger af håb.

OVERGADEN INTRO

INTRO er Overgadens udviklingsprogram, der tilbyder helt unge, nyuddannede kunstnere en særlig mulighed for at indgå i et langsigtet skræddersyet forløb. Forløbet indeholder både økonomisk støtte, kunstfaglig, administrativ og teknisk rådgivning fra førende kapaciteter indenfor deres felt samt international netværksudveksling. Forløbet kulminerer i en stort anlagt soloudstilling på Overgaden. Programmet er blevet til med generøs støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

 

Læs mere