English
Ester Fleckner

A CLOSET DOES NOT CONNECT UNDER THE BED

23. jan 13. mar 2016

En undersøgelse af skabet som både metafor og fysisk objekt danner afsæt for Ester Fleckners første store soloudstilling på en dansk kunstinstitution.

Udstillingens titel er et citat fra den berømte amerikanske forfatter Gertrude Stein’s legende digt A Substance in a Cushion, i hvilket Stein på nærmest manisk vis opremser og dissekerer sanseindtryk og formidler dem i et impressionistisk og sansemættet sprog. “A closet does not connect under the bed” er ikke en sætning, der umiddelbart giver nogen mening: skabet “forbinder” ikke under sengen?

Allerede under sin uddannelse var Ester Fleckner stærkt optaget af forholdet mellem sprog og fysisk objekt. Med udgangspunkt i det traditionsbundne kunstneriske håndværk, træsnittet, har hun bl.a. skabt serierne Clit-dick Register (2013), hvori et tegn- sprog etableres for kønslige attributter, der muterer, udflyder og forvandler sig, og Wooden Scripts (How I love your obscure) (2015), i hvilken et lille stjerneformet symbol gennem serien formerer sig og danner grundlag for et hermetisk, men dog tydeligt kronologisk udviklet vokabular. Et centralt element i Fleckners arbejde er, at den håndværksmæssige proces og de fejl og spor, der opstår under arbejdet, ikke forsøges slettet eller korrigeret, men bruges som afsæt for nye greb, veje og muligheder. Træsnittene tilføjes næsten alle fragmenter af blyantskrevne sætninger og tegninger som forlængelser af eller interventioner i motiverne. Meninger og sammenhænge antydes og forhandles, men kan aldrig fastlægges helt.

På udstillingen A closet does not connect under the bed præsenterer Ester Fleckner på Overgadens 1. sal en serie tryk, der alle konkret tager udgangspunkt i en grafisk dekonstruktion af skabe. Skabet har i udgangspunktet en fast kulturelt defineret form og formål; en lukket struktur, der skal opbevare – og måske skjule? – ting. Men måske kan formen, der skal opbevare, også selv blive opløst og ligefrem krænget ud. I Fleckners træsnit opløses skabets vante form, og med deres sindrige og komplicerede former fremstår trykkene nærmest som fabulerende og vildtvoksende arbejdstegninger for skabe, der i processen med at bygge dem nærmest ophører med at være skabe. I forlængelse heraf kan Fleckners optagethed af skabet som konstruktion ses som en kommentar til og undersøgelse af skabet i overført betydning – som de kasser, der både definerer og holder os inde, men som også kan tænkes anderledes og overskrides.

Ved siden af den nye serie af træsnit præsenteres en række beton- skulpturer, der alle er afstøbninger af elementer af gamle træskabe. De er genkendelige, men alligevel ikke. Mødet mellem det industrielle og upersonlige og det gennemført håndforarbejdede og personlige kommer som i træsnittene tydeligt til udtryk.

Læs mere