English
Christoffer Birkkjær & Duarte Filipe

EVEN

07. apr 27. maj 2018

Hvem har ikke drømt om at træde ind i tegninger af de tyske romantikere eller de spanske surrealister og undersøge billedets rum med hele kroppen?

Ved hjælp af nutidens avancerede digitale teknologier er rejser som disse nu mulige at eksperimentere med. På Overgaden kan man opleve et sådan eksperiment, når den danske digitalkunstner Christoffer Birkkjær og den portugisiske billedkunstner Duarte Filipe med deres fællesudstilling Even præsenterer resultatet af et samarbejde, hvor to forskellige visuelle udtryksformer – tegning og computervisualisering – bringes sammen i en udforskning af grænselandet mellem det digitale og det analoge.

Forud for udstillingen har en længere dialog mellem de to kunstnere fundet sted på tværs af landegrænser og medier. En fælles interesse har været at undersøge, hvordan der kan bygges bro mellem klassisk tegneteknik og digital kodning. I løbet af denne proces har de fundet ind til et indbyrdes arbejdssprog, som tager afsæt i og anlægger forskellige blikke på medietypernes særegenheder som for eksempel kontraster og dimensioner. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i et fælles regelsæt, som kontinuerligt krydsbefrugter hinanden i et ligeværdigt forhold, og hvorudfra både kodning, tegning og den færdige udstilling er affødt.

I udstillingen mødes publikum af en stor, abstrakt tegning af Duarte Filipe, der udgør det grundlæggende motiv i Even. Tegningen er præsenteret i det første rum på en hvid væg, som spiller på en klassisk forståelse af og forventning til et musealt kunstrum. Gennem Christoffer Birkkjærs særligt udviklede shader-kode, kendt fra videoeffekter og computerspil, frigøres tegningen fra sin todimensionelle flade via computerrendering, hvilket muliggør en omsluttende visuel oplevelse og videre udforskning, når publikum træder ind bag gardinerne og ind i udstillingens andet rum. Her projiceres tegningen rundt og ud i rummet, og det abstrakte motiv omformes til et sanseligt landskab bestående af horisontlinjer og floder, bjerge og dale. Installationen fungerer som et foranderligt oplevelsesrum, der gør det abstrakte motiv konkret og uafbrudt animerer det på ny. Den ustandselige billedstrøm medfører konstante skift i rum og tid, hvorved udstillingen aldrig opleves ens.

Med Even er det ambitionen at skabe synergi mellem det digitale og det analoge, at give indsigt i oversete detaljer gennem en kropslig oplevelse og etablere et nyt rum i blandingsfeltet mellem to mediers formsprog. Samtidig retter udstillingen også sit fokus mod selve kunstoplevelsens præmis ved at opfordre publikum til at overveje betingelserne for samspillet mellem de to visuelle udtryksformer og anlægge – som udstillingstitlen antyder – et ligeligt blik på den analoge og den digitale arbejdsmetode, der i denne kontekst ikke kunne eksistere foruden hinanden.

Christoffer Birkkjær (f. 1986) er uddannet fotograf og har en bachelor fra Skolen for Visuel Kommunikation i Haderslev. Han har tidligere arbejdet med interaktive installationer produceret til blandt andet Nobel Museum i Dubai, Experimentarium i Hellerup og Skovgård Museet i Viborg.

Duarte Filipe (f. 1984) er uddannet fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og har udstillet i Lissabon, Düsseldorf, Amsterdam og København.

Læs mere