English

CARL EMIL JACOBSEN: COMB A HAIRY DOUGHNUT FLAT

13. aug 10. okt 2021

 

 

 

 

 

En mængde voluminøse, organiske figurer har indtaget Overgadens første etage. Med deres rundede former i brændte pastelfarver, grovkornede overflader og tilsyneladende massive tyngder kunne de ligne amputerede kropsdele, overdimensionerede redskaber eller erotiske fetichobjekter.

Dette tvetydige formsprog udgør den balancerende nerve i Carl Emil Jacobsens arbejde, der med Comb a Hairy Doughnut Flat – den danske kunstners første institutionelle soloudstilling – omdanner udstillingsrummene til et værksted og et stykke natur. Med processen som et mål i sig selv, og en næsten rituel opmærksomhed på materialebearbejdning og fysisk formgivning,
emmer Carl Emil Jacobsens abstrakte skulpturer af en insisterende sanselig appel.

Comb a Hairy Doughnut Flat – hvis titel er lånt fra en matematisk teori om buede fladers geometri og rumlige dynamikker – præsenterer en ny serie af pigmentbemalede skulpturer i akryl og fiberbeton, samt et særligt allokeret rum til skitser og modeller. Udstillingen er bygget op som en transitorisk scenografi, der i løbet af udstillingsperioden udfolder sig i tre forskellige faser. Ud fra arbejdstitlerne First Impression, Odd Couple og On the Other Side vil Jacobsen flytte rundt på værkerne for at undersøge processen som materiale og værkernes relationelle foranderlighed.

Kunstværker er som regel afsluttede, når de præsenteres i en udstilling – klar til de øjne, der møder dem som færdige og endegyldige udsagn. Jacobsens værker er også afsluttede, men snarere end at lade sansningen standse ved de færdige former, er deres ambition at spore beskueren ind på selve processen og formgivningen. Hvordan definerer bearbejdning af beton, sten og pigment objekternes væren? Kan et blik på et værk således blive et blik på dets tilblivelse?
På den måde er udstillingen i sig selv et eksperiment: Kan det lade sig gøre at se andet end selve værkerne i et rum – kunstrummet – hvis utvetydige funktion er, at ting skal ses? Hvordan fornemmer vi det bagvedliggende arbejde, jorden og pigmenterne som deres egne materialer, løsrevet fra de former og farver, som skulpturerne binder dem til?

Med sin unikke pigmentproduktion og anvendelsen af lokale sten og mineralske materialer forbinder Jacobsens praksis sig helt konkret til landskaberne omkring ham. Naturens regenereringsprocesser og en cyklisk fornemmelse for organisk transformation er hele tiden til stede i det skulpturelle udtryk. Men ved siden af formsproget – der trækker sine tydelige spor af modernistisk abstraktion – trænger en anden stemme sig også på. Man kunne kalde det et natursprog eller et kropssprog: en tidløs understregning af, at det kunstige og det naturlige ikke er hinandens modsætninger. At kroppen og øjnene er gensidigt afhængige af hinanden i mødet med kunsten såvel som med naturen.

Carl Emil Jacobsen (f. 1987, DK) er uddannet industriel designer fra Kolding Designskole (2012) og arbejder i feltet mellem kunst og design. Hans værker er blevet udstillet på bl.a. The Curio, Chart Art Fair, Forårsudstillingen på Kunsthal Charlottenborg, Patrick Parrish Gallery, New York, Galerie Maria Wettergren, Paris, Piscine, Aarhus og Rundetårn, København. I 2018 deltog han i den prestigefulde designudstilling MINDCRAFT18 i Milano, og i 2020 blev han udvalgt til Statens Kunstfonds to-årige karriereudviklingsprogram ’Den unge kunstneriske elite’.

Udstillingerne er støttet af Statens Kunstfond, Beckett Fonden, Den Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse, Grosser L. F. Foghts Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 og Bodil Pedersen Fonden.

Læs mere