English
Jacob Tækker

APOPHENIA CLOUD TRAVEL APPARATUS

29. mar 18. maj 2014

Tilværelsens absurditet og tab af kontrol er tilbagevendende temaer i Jacob Tækkers værker, der kombinerer video, computerteknologi og performance. På denne soloudstilling tager han publikum med på en opdagelsesrejse ind i et surreelt univers af psykedeliske mønstre, dobbeltgængere og rumlige forskydninger.

Med videoinstallationen Apophenia Cloud Travel Apparatus udfordrer Jacob Tækker vores evne til at navigere og skabe sammenhæng i verden omkring os. Inspireret af virtual reality udfolder værket sig som et forløb af skiftende lyd- og billedsekvenser, hvor grænserne mellem fiktion og virkelighed bliver flydende. Som beskuer må man bevæge sig rundt i rummene for at udforske de forskellige scenarier, der kun glimtvist samler sig til en fortælling, afhængig af den enkeltes egne associationer, indlevelsesevne og rute gennem udstillingen.

Rejsen udgør en central metaforisk ledetråd, og udstillingens første rum gør det ud for en afrejsehal. Langs væggen hænger rækker af specialdesignede grå dragter og hjelme, der fungerer som mobile projektionsskærme – og dermed praktisk præmis for at opleve værket. Således udstyret ledes man gennem en sluse ind i en psykedelisk overgangspassage, hvor kalejdoskopiske mønstre og elektroniske lydflader opbryder fornemmelsen af rummets faste form og skærper bevidstheden om kroppen gennem en fysisk og mental omstilling af sanseapparatet.

På den anden side af tunnelen træder man ind i en på én gang velkendt og foruroligende parallelverden af forskydninger i tid og rum. Som man bevæger sig rundt i installationen projiceres optagelser af det faktiske udstillingsrum, man befinder sig i, men som nu er skjult af mørket og hjelmen, ind i ens synsfelt. Undervejs støder man på virtuelle kloner af Jacob Tækker selv, der udfører en række absurde handlinger og gesti, til tider direkte rettet mod beskueren. Konfronteret med denne fiktive, men påtrængende tilstedeværelse af kunstneren underbygges illusionen om, at beskuerens og videoens rum smelter sammen, samtidig med at der rejses spørgsmål om, hvem der betragter hvem, hvor grænserne går mellem værk og beskuer, og hvordan krop og bevidsthed spiller sammen.

I spændet mellem det teknologiske, emotionelle og kropslige åbner installationen op for en uvant erfaringsdimension, der virker forstyrrende på vores perception og trang til at skabe klarhed og mening. Med udstillingen peger Tækker på, at verden ikke er en statisk og objektiv enhed, men består af et uendeligt antal mulige fortolkninger og parallelle virkeligheder, som er under konstant tilblivelse i en vekselvirkning mellem individ og omgivelser.

Installationens lydside er skabt i samarbejde med komponist Anders Monrad.

Læs mere