English

VÅBENHVILE LIVE – III

søndag d. 09/08 kl. 15:00 17:00

PERFORMANCE // Uhørt
Forfatteren Mathilde Fibiger var i 1852 indbudt til at holde en tale ved et folkestævne. Hun fik aldrig lov til at holde talen, fordi en vred herre løftede hende ned fra talerstolen. Der findes ikke nogen nedskrevne noter til talen, men vi ved, at det var en kvindekamptale. Med baggrund i historisk kildemateriale har dramatiker Gritt Uldall-Jessen gendigtet denne tale. Denne eftermiddag har hun inviteret skuespiller Lene Vasegaard til at opføre Mathilde Fibigers tale med mere end 160 års forsinkelse.

FOREDRAG // Kvindekamp ifølge Fibiger
Efterfølgende vil litteraturforsker og dr. phil., Lise Busk-Jensen, fortælle om Mathilde Fibigers overvejelser over, hvad resultatet af kvindekampen skulle være. Ifølge Fibiger var kvindekampens mål langt mere kompleks end valgretsspørgsmålet.

PERFORMANCE // Forestillingen om mig selv som en anden – del 2
Vi har alle forestillinger om os selv som en anden. Det er udgangspunktet for denne monolog af Tomas Lagermand Lundme, der opføres af skuespiller Casper Sloth. Monologen kredser om, hvorvidt tingene var blevet noget helt, helt andet, hvis Tomas Lagermand Lundme ikke havde været sig selv, men fodboldspilleren Søren Lerby eller Steven Carrington fra Dollars. 42 års forestillinger er i gang.

MUSIKVIDEO PREMIERE // Er der forskel på betændelse?
Molly Haslund har i forbindelse med sin performance under udstillingen iscenesat og produceret en musikvideo, hvor hun med sit band synger en brevkassetekst af Tomas Lagermand Lundme. Karsekostumerne, skeerne og quitaren sætter fut i kabinettet – der danses, hoppes, forstøves og headbanges.
Medvirkende: Marie Eline Hansen (ske & sang), Steffen Galster (mandola & sang), Sigrid Dyveke (ske), Molly Haslund (quitar & sang), Jeanette Land Schou (video) og Mads Ljungdahl (lyd).

Læs mere