English

SEMINAR // CRISPR-TEKNOLOGI OG HYBRIDE ØKOLOGIER

fredag d. 24/02 kl. 13:00 17:00

I forbindelse med udstillingen “Harvesting the Rare Earth” inviterer Overgaden til et mini-symposium om CRISPR genteknologi.

Skellet mellem computere, elektronik og biologi er ved at blive opløst. Allerede i dag kan CRISPR teknologi tilbyde nye vidtgående muligheder i genetisk modifikation af ikke kun mikroorganismer, men også insekter, dyr, mennesker og økosystemer. Hvordan påvirker dette vores forståelse af relationen mellem natur, menneske og teknologi?

I takt med at indflydelsen af mikroorganismer og algoritmer fylder mere og mere i vores daglige liv, bliver diskussionen om, hvad der er menneskeligt og ikke-menneskeligt højst relevant. Vi ser i dag en radikal udvikling i forskellige måder, hvorpå celler og data interagerer på tværs af arter og systemer, og disse nye komplekse og hybride økosystemer udfordrer vores traditionelle måde at se verden på som centreret omkring mennesket.

Jacob Remin præsenterer med udstillingen Harvesting the Rare Earth et spekulativt nær-fremtidsscenarie, hvor bio-tech virksomheder har udviklet en metode, der lader genmodificerede sommerfuglelarver høste sjældne jordarters metaller fra elektroniklossepladser over hele verden. I en udveksling mellem konkrete og spekulative problematikker undersøger Jacob Remin den teknologiske verdens magtstrukturer, og udstillingen sætter fokus på de økologiske og menneskelige konsekvenser som følge af vores teknologiske forbrug og afhængighed af samme.

Udstillingen og seminar er udviklet i samarbejde med civilingeniør i bioteknologi Martin Malthe Borch.

Oplægsholdere: Erich Berger, kunstner og direktør i Bioartsociety i Finland; Jacob Remin, kunstner; Martin Malthe Borch, bioingeniør og designer og Helene Faustrup Kildegaard, senior forsker, DTU Biosustain.
Moderator: Lars Reuter, teolog, etiker, Ph.D.

Seminaret foregår på engelsk.

Læs mere