English

POLEMIK: SAMTIDSKUNSTENS NYE DANMARKSKORT

mandag d. 08/10 kl. 17:30 19:30

Overgaden inviterer til en POLEMIK-debat om samtidskunstens nye Danmarkskort. Vi har inviteret nogle af nøglepersonerne i den aktuelle debat om dansk kunsts fremtid til en diskussion om, hvordan man bedst fremmer samtidskunsten i et politisk landskab med mange agendaer, der kan synes modsatrettede.

Vi oplever i disse år et stort politisk fokus på at få samtidskunsten ud til alle Danmarks borgere. Kunsten skal være primus motor for vækst udenfor hovedstaden, og støttemidlerne skal komme alle egne af landet til gavn. Samtidig oplever vi, at der kulturpolitisk tales om behovet for at udvikle en elite indenfor samtidskunsten og en større udveksling med udlandet.

Går alt dette hånd i hånd?

Overgaden inviterer til en POLEMIK-debat om samtidskunstens nye Danmarkskort. Vi har inviteret nogle af nøglepersonerne i den aktuelle debat om dansk kunsts fremtid til en diskussion om, hvordan man bedst fremmer samtidskunsten i et politisk landskab med mange agendaer, der kan synes modsatrettede.

Paneldeltagere er:

Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseum og formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Sonja Lillebæk Christensen, billedkunstner

Marie Dufresne, direktør for Kunsthal 6100 i Haderslev

Mette Marcus, Chef for Kulturområdet, Bikubenfonden

Debatten modereres af Merete Jankowski, leder af Overgaden – Institut for Samtidskunst. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Læs mere